Profil Unie kosmetiček

Firma / organizace: Unie kosmetiček
IČ: 16188233
Adresa / Sídlo: Moskevská 22
Česká Lípa
47001
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Anna Menzelová
tajemník
info@uniek.cz
Web: http://uniek.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

SR pro osobní služby
Zástupci firmy / organizace v sektorové radě:
tajemník unie, OSVČ Člen SR

Popis firmy / organizace:

Unie kosmetiček je občanskou organizací, která sdružuje právnické i fyzické osoby z Čech a Moravy, které svým profesním zaměřením navazují na oblast kosmetiky. Organizace byla založena roku 1990 v Pardubicích a administrativní sídlo má v současnosti v České Lípě. Její hlavní činností je zejména vzdělávání, zprostředkování kontaktů kosmetiček s kosmetickými firmami a propagace. Kromě odborně vzdělávacích seminářů pořádá také soutěž v líčení, která je jediným vstupem pro finále soutěže v líčení na veletrhu World of Beauty & Spa v Praze, z něhož postupují vítězové na Mezinárodní mistrovství v Německu, Polsku a dalších zemích. Organizuje letecké a autobusové zájezdy na mezinárodní kosmetické veletrhy v zahraničí, např. do Düsseldorfu, Boloni, Varšavy, Lipska nebo Salcburku. Unie každoročně pořádá dvoudenní sjezd kosmetiček s rozmanitým odborným programem spojený s výstavou kosmetických firem.

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz