Profil Sdružení automobilového průmyslu

Firma / organizace: Sdružení automobilového průmyslu
IČ: 17048826
Adresa / Sídlo: Opletalova 55
Praha 1
11000
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Ing. Antonín Šípek
ředitel sekretariátu
autosap@autosap.cz
Web: http://www.autosap.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

SR pro strojírenství
Zástupci firmy / organizace v sektorové radě:
Odbor vnitřní vztahy Člen SR

Popis firmy / organizace:

Vize:
Česká republika - nejlepší místo pro automobilový průmysl.

Poslání:
Vytvářet  podmínky, poskytovat potřebné služby a zastupovat  společné  zájmy svých členů vedoucí k rozvoji a trvalé konkurenční schopnosti automobilového průmyslu v ČR.

V rámci tohoto poslání Sdružení automobilového průmyslu:
- prosazuje zájmy automobilového průmyslu v tuzemsku i zahraničí na všech dostupných úrovních;
- rozvíjí, podporuje a zdokonaluje vzájemnou spolupráci a výměnu informací mezi členy; 
- poskytuje svým členům informační servis z oblasti podnikání, legislativy a automobilového průmyslu;
- prezentuje automobilový průmysl jako technicky, výrobně, obchodně a  ekonomicky provázaný celek;
- přispívá k rozvoji mezinárodní spolupráce s národními  i nadnárodními sdruženími a svazy obdobného zaměření v ostatních zemích; 
- navazuje vzájemně výhodné kontakty, spolupráci a výměnu informací s tuzemskými i zahraničními partnery mimo Sdružení automobilového průmyslu. 

Základní hodnoty:
1) prioritní orientace na členskou základnu a její potřeby
2) otevřenost a spolupráce na všech úrovních
3) vysoká odbornost, důvěryhodnost a spolehlivost
4) tvorba společných názorů a stanovisek
5) apolitičnost

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz