Profil Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Firma / organizace: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
IČ: 65994272
Adresa / Sídlo: Těšnov 5
Praha
11000
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Ondřej Hudi
Manažer pro projekty a vnitřní záležitosti
hudi@socr.cz
Web: http://www.socr.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch
Zástupci firmy / organizace v sektorové radě:
Sociální dialog, cestovní ruch, PR Člen SR

Popis firmy / organizace:

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR  – druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR, sociální partner a součást řady evropských profesních organizací. Je nezávislým a dobrovolným sdružením svazů, asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v malo/velko-obchodě, gastronomických, ubytovacích a ostatních službách cestovního ruchu. Svaz zastupuje více než 6 000 podnikatelských subjektů vytvářejících až 500 000 pracovních příležitostí. Obchod a cestovní ruch se podílí 15% na HDP i zaměstnanosti ČR.

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz