Profil Auta nás baví

Firma / organizace: Auta nás baví
IČ: 11111111
Adresa / Sídlo: Opletalova 55
Praha 1
11000
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Pavel Ešner
vnitřní vztahy
info@autanasbavi.cz
Web: http://www.autanasbavi.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

Popis firmy / organizace:

„Auta nás baví“ je kampaň Sdružení automobilového průmyslu na podporu technického vzdělávání. Nejdůležitějším komunikačním nástrojem je webový portál www.autanasbavi.cz.

Portál je unikátní díky interaktivní mapě, jejímž prostřednictvím si zájemci velmi rychle a jednoduše vyberou obor i školu, kde lze daný obor studovat, a zároveň si vytipují i potenciální zaměstnavatele v regionu. Firmy z oblasti automobilového průmyslu zde představují svou výrobu, zaměstnanecké výhody, společné projekty se školami, dny otevřených dveří, exkurze. O své studijní a profesní zkušenosti se tu dělí mladí zaměstnanci firem v automobilovém průmyslu.

Sdružení automobilového průmyslu je zájmovým profesním sdružením českých výrobců vozidel, jejich dílů a příslušenství. Další informace naleznete na www.autosap.cz.

Cílem Sdružení automobilového průmyslu a zároveň důvodem, proč pořádá kampaň „Auta nás baví“, je vychovat novou generaci kvalifikovaných technických pracovníků pro automobilový průmysl. Automobilový průmysl je v České republice na špičkové úrovni a s více než 110 tisíci zaměstnanci je významným oborem českého hospodářství.

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz