Profil Český svaz zpracovatelů masa

Firma / organizace: Český svaz zpracovatelů masa
IČ: 14889706
Adresa / Sídlo: Libušská 319
Praha 4 - Písnice
14200
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Ing. Jan Katina
výkonný ředitel
reditel@cszm.cz
Web: http://www.cszm.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

SR pro potravinářství a krmivářství
Zástupci firmy / organizace v sektorové radě:
Výkonný ředitel Člen SR
Výkonný ředitel Předseda SR

Popis firmy / organizace:

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podnikajících v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků. ČSZM podporuje a chrání oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů (tj. souhrnně členských subjektů) v podmínkách tržního hospodářství. ČSZM dále zajišťuje koordinaci společných činností svých členských subjektů, odborné služby v oblasti výrobního a obchodního poradenství, výchovy dorostu a učňů, vydávání certifikátů o výrobcích členů, atd. ČSZM je živnostenským společenstvem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) a zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Činnost ČSZM se řídí zásadami dobrovolnosti a demokracie.

Hlavní činností ČSZM je:

Zastupování zájmů masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy podnikatelů masozpracujícího průmyslu.

Odborné a technologické poradenství v oblasti zpracování masa včetně připomínkových řízení legislativních novel a podpůrných programů.

Spolupráce s ostatními oborovými svazy a společenstvy, která mají k problematice zpracování masa vztah a nebo navazují na jeho činnost.

Vedlejší činností ČSZM je zejména:

Zajišťování publikační a propagační činnosti zejména ve prospěch českého masozpracujícího průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí v rámci činnosti organizačních a ekonomických poradců.

Provozování oborového informačního systému.

Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a marketingu pro oblast zpracování masa.

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz