Profil Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Firma / organizace: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
IČ: 75081431
Adresa / Sídlo: Okružní 10
České Budějovice
37001
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: doc. Ing. Rudolf Kampf Ph.D.
vedoucí katedry dopravy a logistiky
kampf@mail.vstecb.cz
Web: http://www.vstecb.cz/
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby
Zástupci firmy / organizace v sektorové radě:
vedoucí Katedry dopravy a logistiky Člen SR

Popis firmy / organizace:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovických patří k mladším veřejným vysokým školám. Vznikla 27. 4. 2006 zákonem č. 162/2006 Sb., zákon o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, ze dne 17. 3. 2006. VŠTE je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu. Uskutečňuje bakalářské studijní programy a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou a tvůrčí činnost.

VŠTE zaměřuje svou činnost především na realizaci profesních bakalářských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia v délce 3 - 4 roky. Realizace profesních bakalářských studijních programů je podpořena součinností podnikatelských subjektů v regionu. Dalšími prioritami činnosti VŠTE je aplikovaný výzkum, zavádění inovačních technologií a transfer znalostí do oblastí, které jsou aktuální a klíčové především pro potřeby regionu.

Akreditované studijní obory:

·         Ekonomika podniku

·         Stavební management

·         Konstrukce staveb

·         Technologie dopravy a přepravy

·         Strojírenství

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz