Profil Cech malířů a lakýrníků ČR, o.s.

Firma / organizace: Cech malířů a lakýrníků ČR, o.s.
IČ: 26602032
Adresa / Sídlo: Učňovská 1
Praha 9
19000
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Pavel Žatečka
generální sekretář cechu
info@cechmal.cz
Web: http://www.cechmal.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

SR pro řemesla a umělecká řemesla
Zástupci firmy / organizace v sektorové radě:
Generální sekretář Člen SR

Popis firmy / organizace:

Cech malířů a lakýrníků ČR, po registraci na Ministerstvu vnitra ČR, zahájil svou novodobou činnost dne 15.2.2003, kdy proběhla I. valná hromada, na které byly přijaty Stanovy cechu a byla zvolena cechovní rada.
O historii Cechu malířů a lakýrníků bylo již hodně napsáno a tak jen ve stručnosti připomenu, že kořeny cechovní činnosti sahají až do období vlády Karla IV. V roce 1348 udělil dekret malířskému společenstvu (ve stejném roce založil i „Karlovu universitu a začal stavět hrad Karlštejn“).

Cech si dlouhá léta vedl velice dobře a zaujímal v cechovní hierarchii významné třetí místo. Jeho činnost byla postupně utlumena a ukončena v padesátých letech.

Připomenutím cechovní historie byla první „Cechovní slavnost“, kulturní akce, která se konala 18.10.2003 v kostele Cyrila a Metoděje v Praze, Karlíně. Zde byla vysvěcena nová cechovní korouhev. Členům cechu byly slavnostně předány „Cechovní listy“, partneři a hosté cechu obdrželi „Pamětní listy“.

V současnosti je v našem cechu registrováno více než 250 členů ( řemeslníků, malířských firem a odborných učilišť) a počet zájemců o členství se neustále zvyšuje.

Dnešní cech chce navázat nejenom na svoji bohatou historii, ale především chce vyvíjet svou činnost tak, aby malířské a lakýrnické řemeslo znovu získalo tak dobré jméno, jaké mělo v minulosti, jeho členové dostávali informace o nových materiálech a zároveň byli proškolováni na jejich aplikace. To je velmi důležité pro dosažení profesionální práce.

Již na I. valné hromadě zazněl požadavek, aby se řemeslo stalo opět řemeslnou živností, aby tuto práci vykonávali opravdu odborníci s výučním listem. Tak byl ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR podán vládě ČR návrh na změnu živnostenského zákona . Tento návrh na řemeslnou živnost byl  po 3 letech boje nakonec schválen a v platnost vstoupil 1.1.2007.

Další významnou oblastí je spolupráce s „Čestnými členy Cechu“, mezi něž patří především výrobci a dovozci malířských a lakýrnických materiálů.

Partneři pro členy cechu pořádají školení o svých výrobcích a jejich správné aplikaci.

Členové cechu se zase naopak zúčastňují testování výrobků partnerů Cechu.

Cech začal úzce spolupracovat s odbornými učilišti. Je potřeba, aby na učilištích probíhala odborná výuka v souladu s novými trendy v našem řemesle.

Současná naše aktivita je, mimo jiné, namířena do jednotlivých krajů a oblastí s cílem vytvoření místních „Cechovních skupin“ a „Kontaktních míst“ cechu, které by zprostředkovávaly kontakt mezi zákazníkem, řemeslníkem a Cechem, a opačně. A to z toho důvodu, že v jednotlivých regionech jsou přeci jenom trochu odlišné problémy, které je třeba řešit v místě a zároveň dbát na řemeslnou kvalitu práce.

V současné době již některé skupiny úspěšně pracují.

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz