Profil Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Firma / organizace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČ: 70994234
Adresa / Sídlo: Dlážděná 1003/7
Praha 1
11000
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Jitka Češková
Generální ředitelství, Personální odbor, vedoucí skupiny lidských zdrojů
ceskova@szdc.cz
Web: http://www.szdc.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby
Zástupci firmy / organizace v sektorové radě:
Vedoucí odboru vzdělávání Člen SR

Popis firmy / organizace:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Adresa: Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00

Den vzniku společnosti: 1.1.2003

Právní forma: státní organizace

IČ: 70 99 42 34

DIČ: CZ70994234

Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

PŘEDMĚT ČINNOSTI

hospodaření s majetkem vymezeným v § 20 zákona č. 77/2002 Sb. jmenovitě:

 • zajišťování provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti
 • zajišťování údržby a opravy železniční dopravní cesty
 • zajišťování rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty
 • hospodaření s vymezenými závazky a pohledávkami Českých drah, s.o., existující ke dni vzniku České dráhy, a.s.
 • příprava podkladů pro sjednávání závazků veřejné služby
 • kontrola užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy


PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

 

 • činnosti vykonávané v rozsahu právního nástupnictví dle § 21 odst. 2 zákona č. 77/2002 Sb.
 • obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu
 • reprografická činnost
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • ubytování v ubytovacích zařízeních (do třídy *)
 • inženýrsko technická činnost v investiční výstavbě
 • pronájem reklamních ploch
 • pronájem movitých věcí
 • nakladatelská a vydavatelská činnost
 • reklamní a propagační činnost
 • zprostředkování služeb
 • výkon zeměměřických činností
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • distribuce elektřiny
 • obchod s elektřinou
 • grafické práce a kresličské práce
 • testování, měření, analýzy a kontroly
 • poskytování technických služeb
 • výuka obsluhy (řízení) technických zařízení
 • provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
 • technické činnosti v dopravě
 • činnost technických poradců v oblasti železniční infrastruktury
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • projektování elektrických zařízení
 • skladování zboží a manipulace s nákladem
 • realitní činnost
 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • poskytování služeb elektronických komunikací
 • provozování dráhy celostátní
 • provozování drah regionálních

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz