Profil Česká komora služeb ochrany majetku a osob, o.s.

Firma / organizace: Česká komora služeb ochrany majetku a osob, o.s.
IČ: 70961247
Adresa / Sídlo: Velkomeziříčská 47
Třebíč
67401
ukázat na mapě
Kontaktní osoba: Bc. Veronika Kubová
tajemnice
tajemnice@cksomo.cz
Web: http://www.cksomo.cz
Logo firmy / organizace:

Firma / organizace je zapojena do této sektorové rady:

SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce
Zástupci firmy / organizace v sektorové radě:
Prezident Člen SR

Popis firmy / organizace:

Cíle a činnost komory

 

Česká komora služeb ochrany majetku a osob je zřízena v souladu se zákonem 83/1990 Sb. O sdružování občanů a v souladu s §6 tohoto zákona podléhá registraci v Úseku sdružování Ministerstva vnitra ČR.

Členy ČK SOMO jsou právnické i fyzické osoby podnikající v oblasti komerční bezpečnosti v oboru "podniky zajišťující ostrahu majetku a osob".

ČK SOMO je aktivním začleněným živnostenským společenstvem v Hospodářské komoře ČR.

Cílem činnosti ČK SOMO je vytváření oborových norem, příruček a další odborné literatury pro oblast komerční bezpečnosti, pořádání odborných kurzů a školení, účast na projektech HK i vytváření vlastních projektů. Touto činností se snaží zvyšovat profesionální úroveň firem podnikajících v oboru.

Fotogalerie:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz