Jednotky práce

Sektorová rada pro zemědělství

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Rybářský specialista P 7
Specialista vinohradník a vinař P 7
Veterinární lékař P 7
Zahradní a krajinný architekt P 7
Zahradnický specialista P 7
Zemědělský specialista P 7
Zoolog specialista P 7
Specialista realizace a údržby zeleně TP 7
Specialista zahradnické výroby TP 7
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví TP 7
Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu TP 7
Zemědělský specialista agronom TP 7
Zemědělský specialista mechanizátor TP 7
Zemědělský specialista zootechnik TP 7
Greenkeeper specialista P 6
Samostatný rybářský technik P 6
Samostatný technik arborista P 6
Samostatný technik zahradnické výroby P 6
Samostatný veterinární asistent P 6
Samostatný vinohradník a vinař P 6
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin P 6
Zoologický asistent P 6
Vedoucí bioplynové stanice TP 6
Vedoucí greenkeeper P 5
Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu P 5
Chovatel zvířat v zoo P 4
Rybářský technik P 4
Technik vinohradník a vinař P 4
Veterinární technik P 4
Veterinární technik laborant P 4
Zahradnický technik P 4
Zemědělský technik P 4
Agronom TP 4
Greenkeeper TP 4
Hodnotitel koní TP 4
Chovatel exotických ptáků TP 4
Inseminační technik TP 4
Rostlinolékařský technik TP 4
Technik arborista TP 4
Technik realizace a údržby zeleně TP 4
Technik zahradnické výroby TP 4
Zemědělec farmář TP 4
Zemědělský mechanizátor TP 4
Zootechnik TP 4
Hodnotitel vína P 3
Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat P 3
Chovatel koní, jezdec a kočí P 3
Chovatel ryb a vodní drůbeže P 3
Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů P 3
Chovatel zvířat P 3
Obsluha zařízení kafilérie P 3
Opravář zemědělských strojů P 3
Pěstitel plodin P 3
Podkovář P 3
Pracovník obsluhy bioplynových stanic P 3
Střihač ovcí P 3
Vinohradník a vinař P 3
Zahradník P 3
Europodkovář TP 3
Florista TP 3
Chovatel a jezdec dostihových koní TP 3
Chovatel a jezdec koní TP 3
Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní TP 3
Chovatel a jezdec sportovních koní TP 3
Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců TP 3
Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat TP 3
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz TP 3
Chovatel a ošetřovatel prasat TP 3
Chovatel a ošetřovatel skotu TP 3
Chovatel koní TP 3
Chovatel laboratorních zvířat TP 3
Chovatel okrasných a akvarijních ryb TP 3
Chovatel služebních zvířat TP 3
Chovatel terarijních zvířat TP 3
Chovatel včel TP 3
Chovatel vodní drůbeže TP 3
Kočí TP 3
Kočí v lesní těžbě TP 3
Krajinář TP 3
Květinář TP 3
Líhňař TP 3
Opravář malé zemědělské mechanizace TP 3
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat TP 3
Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin TP 3
Ošetřovatel koní TP 3
Ošetřovatel zvířat v zoo TP 3
Ovocnář TP 3
Paznehtář TP 3
Pěstitel chmele TP 3
Pěstitel léčivých rostlin TP 3
Pěstitel polní zeleniny TP 3
Pěstitel základních plodin TP 3
Podkovář specialista TP 3
Producent krmného hmyzu TP 3
Producent savců pro krmné a pokusné účely TP 3
Pstruhař TP 3
Rybář TP 3
Rybníkář TP 3
Sadovník TP 3
Školkař TP 3
Včelař TP 3
Zelinář TP 3
Zemědělský kovář TP 3
Zpracovatel ryb TP 3
Zpracovatel včelích produktů TP 3
Zemědělský a zahradnický dělník P 2
Pomocník podkováře TP 2
Pomocný zahradník TP 2
Údržba veřejné zeleně TP 2
Vazačské práce TP 2
Zahradnický dělník TP 2
Zemědělský dělník TP 2
Pomocný pracovník v zemědělství P 1

Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Ekolog specialista P 7
Hydrolog specialista P 7
Lesní inženýr P 7
Lesník správy národního parku specialista P 7
Meteorolog specialista P 7
Pracovník správy národního parku specialista P 7
Projektant vodních staveb specialista P 7
Samostatný pracovník správy národního parku P 7
Vodárenský specialista P 7
Vodárenský specialista vodovodních a kanalizačních sítí P 7
Vodohospodářský specialista správy povodí P 7
Ekolog specialista pro chemické látky TP 7
Ekolog specialista pro lesní hospodářství TP 7
Ekolog specialista pro odpadové hospodářství TP 7
Ekolog specialista pro ochranu ovzduší TP 7
Ekolog specialista pro vodní hospodářství TP 7
Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví TP 7
Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství TP 7
Lesní inženýr pro těžební činnost TP 7
Lesní inženýr správce TP 7
Lesní inženýr zařizovatel TP 7
Podnikový ekolog TP 7
Poradce systému managementu ochrany životního prostředí TP 7
Vodárenský specialista čištění odpadních vod TP 7
Vodárenský specialista technolog pitných a odpadních vod TP 7
Vodárenský specialista úpravy vody TP 7
Auditor spotřeby vody P 6
Hydrobiolog P 6
Samostatný hydrolog P 6
Samostatný meteorolog P 6
Samostatný projektant vodních staveb P 6
Samostatný strážce přírody P 6
Technik ekolog P 6
Vodárenský samostatný technik P 6
Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí P 6
Vodohospodářský samostatný technik P 6
Provozní ekolog TP 6
Technik ekolog pro chemické látky TP 6
Technik ekolog pro lesní hospodářství TP 6
Technik ekolog pro odpadové hospodářství TP 6
Technik ekolog pro ochranu ovzduší TP 6
Technik ekolog pro vodní hospodářství TP 6
Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod TP 6
Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod TP 6
Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody TP 6
Vodohospodářský samostatný technik dispečer TP 6
Vodohospodářský samostatný technik správy povodí TP 6
Vodohospodářský samostatný úsekový technik TP 6
Lesní pedagog P 5
Samostatný skalník P 5
Technik diagnostik kanalizační sítě P 5
Vodárenský technik telemetrie a automatizace P 5
Hydrolog P 4
Lesní technik lesník P 4
Mechanik vodoměrů P 4
Meteorolog P 4
Pracovník ekologické výchovy P 4
Projektant vodních staveb P 4
Průvodce přírodou P 4
Strážce přírody P 4
Vodárenský technik P 4
Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí P 4
Vodohospodářský technik P 4
Lesní technik lesník pro pěstební činnost TP 4
Lesní technik lesník pro těžební činnost TP 4
Lesní technik myslivec TP 4
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví TP 4
Lesní technik školkař TP 4
Lesní technik taxátor TP 4
Těžař dříví těžebně-dopravními stroji TP 4
Vodárenský technik čištění odpadních vod TP 4
Vodárenský technik dispečer TP 4
Vodárenský technik kanalizačních sítí TP 4
Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod TP 4
Vodárenský technik úpravy pitné vody TP 4
Vodárenský technik vodovodních sítí TP 4
Vodohospodářský technik dispečer TP 4
Vodohospodářský technik hrázný jezný TP 4
Vodohospodářský technik říčního dozoru TP 4
Vodohospodářský technik správy povodí TP 4
Diagnostik vodárenských sítí P 3
Chlorovač P 3
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace P 3
Odečítač vodoměrů P 3
Pěstební mechanizátor P 3
Provozní montér vodovodů a kanalizací P 3
Strojník vodárenských zařízení P 3
Těžební mechanizátor P 3
Vodař P 3
Vzorkař odpadních vod P 3
Vzorkař pitné vody P 3
Diagnostik kanalizační sítě TP 3
Diagnostik vodovodní sítě TP 3
Dopravce dříví TP 3
Hrázný a jezný TP 3
Mechanizátor pro pěstební činnost TP 3
Mechanizátor pro soustřeďování dříví TP 3
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách TP 3
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů TP 3
Poříčný TP 3
Sběrač lesníh plodů a semen TP 3
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice TP 3
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod TP 3
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody TP 3
Těžař dříví motomanuální TP 3
Údržba lesních cest TP 3
Vodař - údržba vodních toků TP 3
Lesní dělník P 2
Pomocný pracovník v lesnictví a myslivosti P 1
Pomocný pracovník ve vodním hospodářství P 1
Pomocný pracovník ve vodárenství TP 1
Pomocný pracovník ve vodohospodářství TP 1

Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Specialista prodeje a poradenství v potravinářství a krmivářství P 7
Specialista v krmivářství P 7
Specialista v potravinářství P 7
Specialista poradenství a prodeje krmných směsí TP 7
Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin TP 7
Specialista pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství TP 7
Specialista pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství TP 7
Specialista pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství TP 7
Specialista pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství TP 7
Specialista pro řízení výroby v krmivářství TP 7
Specialista pro řízení výroby v potravinářství TP 7
Specialista pro vývoj, vědu a výzkum v potravinářství a krmivářství TP 7
Specialista technolog v krmivářství TP 7
Specialista technolog v potravinářství TP 7
Samostatný technik v krmivářství P 6
Samostatný technik v potravinářství P 6
Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství TP 6
Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství TP 6
Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství TP 6
Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství TP 6
Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství TP 6
Samostatný technik pro řízení výroby v potravinářství TP 6
Samostatný technolog v krmivářství TP 6
Samostatný technolog v potravinářství TP 6
Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů P 4
Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství P 4
Technik v Potravinářství a krmivářství P 4
Technolog v potravinářství a krmivářství P 4
Mistr v potravinářství a krmivářství TP 4
Operátor linky pro výrobu krmných směsí TP 4
Operátor linky pro výrobu premixů TP 4
Operátor pasterační stanice TP 4
Operátor přípravy zákysů TP 4
Operátor soloven sýrů TP 4
Operátor věžové sušárny mléka a odparky TP 4
Operátor výroby tavených sýrů TP 4
Technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství TP 4
Cukrář P 3
Cukrovarník P 3
Cukrovinkář P 3
Konzervář P 3
Lahůdkář P 3
Lihovarník a likérník P 3
Mlynář P 3
Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin P 3
Pekař P 3
Pivovarník a sladovník P 3
Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách P 3
Pracovník výroby mléčných produktů P 3
Řezník a uzenář P 3
Vinař P 3
Výrobce nealkoholických nápojů P 3
Výrobce rostlinných tuků a olejů P 3
Lihovarník TP 3
Likérník TP 3
Mlékař TP 3
Obsluha lisovacího zařízení ovoce TP 3
Obsluha mlýnských strojů TP 3
Obsluha zařízení sil TP 3
Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich TP 3
Pracovník bourárny TP 3
Pracovník ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů TP 3
Pracovník porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat TP 3
Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování drůbeže TP 3
Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování králíků TP 3
Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách TP 3
Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách TP 3
Pracovník přepravy a ustájení jatečných zvířat TP 3
Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin TP 3
Pracovník řemeslné výroby perníků TP 3
Pracovník řemeslného zpracování čokolády TP 3
Pracovník skladování a distribuce potravin TP 3
Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků TP 3
Pracovník výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty TP 3
Pracovník výroby čokolády TP 3
Pracovník výroby hotových pokrmů TP 3
Pracovník výroby chleba a běžného pečiva TP 3
Pracovník výroby jemného pečiva TP 3
Pracovník výroby karamelových a kandytových výrobků TP 3
Pracovník výroby knedlíků TP 3
Pracovník výroby konzerv TP 3
Pracovník výroby lahůdek TP 3
Pracovník výroby majonéz a omáček TP 3
Pracovník výroby masných výrobků a drůbežích masných výrobků TP 3
Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce TP 3
Pracovník výroby nečokoládových cukrovinek TP 3
Pracovník výroby ovocných koncentrátů TP 3
Pracovník výroby ovocných pomazánek TP 3
Pracovník výroby perníků TP 3
Pracovník výroby potravin TP 3
Pracovník výroby restauračních moučníků TP 3
Pracovník výroby rybích lahůdek TP 3
Pracovník výroby těstovin TP 3
Pracovník výroby trvanlivého pečiva TP 3
Pracovník výroby zákusků a dortů TP 3
Pracovník výroby zmrzlin TP 3
Prodejce výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb TP 3
Sýrař TP 3
Zpracovatel živočišných tuků TP 3
Potravinářský a krmivářský dělník P 2
Krmivářský dělník TP 2
Potravinářský dělník TP 2
Pomocný pracovník v potravinářství a krmivářství P 1
Pomocný pracovník v krmivářství TP 1
Pomocný pracovník v potravinářství TP 1

Sektorová rada pro těžbu a úpravu nerostných surovin

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Báňský inženýr pro hlubinnou těžbu P 7
Báňský inženýr pro povrchovou těžbu P 7
Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu P 7
Geolog specialista P 7
Hlavní důlní měřič P 7
Hlavní energetik v těžbě a úpravě nerostných surovin P 7
Hodnotitel rizik ukládání odpadů P 7
Báňský projektant specialista TP 7
Báňský technolog specialista TP 7
Ekolog specialista v těžbě a úpravě nerostných surovin TP 7
Geofyzik TP 7
Geomechanik TP 7
Hydrogeolog TP 7
Inženýrský geolog TP 7
Ložiskový geolog TP 7
Mechanik pro těžbu ropy a zemního plynu specialista TP 7
Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin TP 7
Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin TP 7
Technik řízení údržby velkostroje TP 7
Technik technického rozvoje v dole specialista TP 7
Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu TP 7
Vedoucí důlní degazace TP 7
Vedoucí podzemního zásobníku plynu TP 7
Vedoucí střediska karotáže a perforace TP 7
Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu TP 7
Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond TP 7
Vedoucí větrání TP 7
Závodní dolu TP 7
Závodní lomu 1 TP 7
Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin P 6
Báňský technik pro hlubinnou těžbu P 4
Báňský technik pro povrchovou těžbu P 4
Báňský technik pro těžbu ropy a plynu P 4
Důlní měřič P 4
Geolog P 4
Hlavní mechanik báňské záchranné služby P 4
Řidič velkostroje P 4
Technický vedoucí odstřelu P 4
Vedoucí závodní báňské stanice P 4
Báňský projektant TP 4
Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu TP 4
Bezpečnostní technik v podzemí TP 4
Dispečer důlní výroby TP 4
Elektromechanik v dole TP 4
Mechanik důlní degazace TP 4
Operátor podzemního zásobníku plynu TP 4
Pracovník výplachového servisu TP 4
Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě TP 4
Revizní technik velkostroje TP 4
Servisní technik karotážních přístrojů TP 4
Technický dozor na povrchu TP 4
Technický dozor v podzemí TP 4
Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě TP 4
Technik karotáže a perforace TP 4
Technik přípravy důlní výroby TP 4
Technik řízení montáže, provozu a údržby EZ v těžbě TP 4
Technik technického rozvoje v dole TP 4
Technik údržby těžní jámy TP 4
Technolog důlního díla TP 4
Technolog těžby ropy a zemního plynu TP 4
Vedoucí důlní klimatizace TP 4
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu TP 4
Výplachový technik TP 4
Závodní TP 4
Závodní lomu 2 TP 4
Báňský úpravář uhlí P 3
Horník v dole P 3
Obsluha strojů v povrchové těžbě P 3
Obsluha úpravny kamene P 3
Provozní těžař ropy a plynu P 3
Předák na povrchu P 3
Řidič lokomotivy P 3
Strojník těžního stroje P 3
Střelmistr P 3
Vrtač P 3
Záchranář báňské záchranné služby P 3
Báňský záchranář TP 3
Báňský záchranář četař TP 3
Báňský záchranář četař lezců TP 3
Báňský záchranář četař potápěčů TP 3
Báňský záchranář lezec TP 3
Báňský záchranář potápěč TP 3
Důlní elektrikář silnoproudých zařízení TP 3
Důlní elektrikář slaboproudých zařízení TP 3
Důlní zámečník TP 3
Horník kombajnér rubání a ražení TP 3
Horník předák rubání a ražení TP 3
Horník rubání a ražení TP 3
Horník v ostatních činnostech v dole TP 3
Klapkař TP 3
Mechanik báňské záchranné služby TP 3
Mechanik geologicko-průzkumných zařízení TP 3
Obsluha strojů a zařízení v dole TP 3
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji TP 3
Řidič kolesového nakladače TP 3
Řidič lokomotivy na povrchu TP 3
Řidič lokomotivy v dole TP 3
Řidič pásového vozu TP 3
Řidič rypadla TP 3
Střelmistr pro povrchové dobývání TP 3
Střelmistr pro stavební práce a destrukce TP 3
Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce TP 3
Střelmistr pro zvláštní druhy prací TP 3
Střelmistr v dole TP 3
Vrtač průzkumných vrtů TP 3
Vrtač v dole TP 3
Vtač studní TP 3
Pomocný pracovník v těžbě a úpravě surovin P 1
Pomocný pracovník v dole TP 1
Pomocný pracovník v povrchové těžbě TP 1

Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Kožařský specialista P 7
Manažer prádelen a čistíren P 7
Oděvní manažer P 7
Oděvní návrhář modelář P 7
Textilní manažer P 7
Textilní návrhář specialista P 7
Kožařský specialista designér a modelář TP 7
Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec TP 7
Kožařský specialista pro řízení výroby a kvality TP 7
Kožařský specialista pro zdravotní a ortopedickou obuv TP 7
Kožařský specialista technolog TP 7
Kožařský specialista výzkumný, vývojový a vědecký pracovník TP 7
Oděvní manažer specialista TP 7
Textilní manažer specialista TP 7
Vedoucí oděvní technolog TP 7
Vedoucí provozu čistírny TP 7
Vedoucí provozu prádelny TP 7
Vedoucí textilní technolog TP 7
Samostatný kožařský technik P 6
Samostatný oděvní návrhář modelář P 6
Samostatný oděvní technik P 6
Samostatný textilní návrhář P 6
Samostatný textilní technik P 6
Samostatný kožařský technik designér a modelář TP 6
Samostatný kožařský technik manažer provozu TP 6
Samostatný kožařský technik nákupčí TP 6
Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality TP 6
Samostatný kožařský technik technolog TP 6
Samostatný kožařský technik vedoucí výroby TP 6
Samostatný oděvní technik manažer TP 6
Samostatný oděvní technik technolog TP 6
Samostatný textilní technik desinatér TP 6
Samostatný textilní technik manažer TP 6
Samostatný textilní technik technolog TP 6
Kožařský technik P 4
Kožařský technik vedoucí výrobního provozu P 4
Oděvní technik P 4
Oděvní technik návrhář modelář P 4
Technik prádelen a čistíren P 4
Textilní návrhář P 4
Textilní technik P 4
Kožařský technik designér a modelář TP 4
Kožařský technik kontrolor kvality TP 4
Kožařský technik mistr TP 4
Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač TP 4
Kožařský technik technolog TP 4
Kožařský technik technolog výroby obuvi TP 4
Mistr čistírny TP 4
Mistr prádelny TP 4
Oděvní technik dispečer TP 4
Oděvní technik jakosti TP 4
Oděvní technik mistr TP 4
Oděvní technik střihač TP 4
Oděvní technik technolog TP 4
Operátor oděvní výroby TP 4
Operátor textilní výroby TP 4
Technik provozu pronájmu prádla TP 4
Textilní technik desinatér TP 4
Textilní technik dispečer TP 4
Textilní technik kvality TP 4
Textilní technik mistr TP 4
Textilní technik technolog TP 4
Kožešník P 3
Pracovník prádelen a čistíren P 3
Výrobce kožedělného zboží P 3
Výrobce obuvi P 3
Výrobce oděvů P 3
Výrobce pokrývek hlavy P 3
Výrobce textilií P 3
Výrobce usní a kožešin P 3
Barvíř textilií TP 3
Brašnář TP 3
Detašér čistírny a prádelny TP 3
Kloboučník TP 3
Koželuh TP 3
Kráječ kožešinových a usňových dílců TP 3
Krajkář TP 3
Krejčí TP 3
Modistka TP 3
Obuvník pro gumárenskou výrobu TP 3
Obuvník pro sériovou výrobu TP 3
Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi TP 3
Obuvník pro zakázkovou výrobu TP 3
Opravář obuvi a kožedělného zboží TP 3
Pletař TP 3
Plsťař TP 3
Pracovník čistíren TP 3
Pracovník jakosti v textilní výrobě TP 3
Pracovník prádelen TP 3
Pracovník pronájmu prádla TP 3
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin TP 3
Provazník TP 3
Prýmkař TP 3
Přadlák TP 3
Rukavičkář TP 3
Sedlář TP 3
Síťař TP 3
Střihač oděvů TP 3
Svrškařka TP 3
Šička kožešinových a usňových výrobků TP 3
Švadlena TP 3
Textilní mistr TP 3
Tiskař textilií TP 3
Tkadlec TP 3
Úpravář kožešin TP 3
Úpravář oděvů TP 3
Úpravář textilií TP 3
Úpravář usní TP 3
Výrobce dámských kostýmů a plášťů TP 3
Výrobce netkaných textilií TP 3
Výrobce pánských obleků TP 3
Výrobce pánských plášťů a bund TP 3
Výrobce sukní, halenek a šatů TP 3
Vysekávač TP 3
Dělník v textilní a oděvní výrobě P 2
Šička P 2
Dělník v oděvní výrobě TP 2
Dělník v textilní výrobě TP 2
Šička kusových výrobků TP 2
Šička oděvních výrobků TP 2
Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě P 1
Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu P 1

Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Designér nábytku P 7
Dřevařský inženýr P 7
Papírenský inženýr P 7
Dřevařský inženýr dispečer TP 7
Dřevařský inženýr konstruktér TP 7
Dřevařský inženýr pracovník řízení jakosti TP 7
Dřevařský inženýr technolog TP 7
Dřevařský inženýr výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Interiérový architekt TP 7
Papírenský inženýr manažer provozu TP 7
Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti TP 7
Papírenský inženýr technolog TP 7
Papírenský inženýr vědecký pracovník TP 7
Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Samostatný dřevařský technik P 6
Samostatný nábytkářský technik P 6
Samostatný papírenský technik P 6
Samostatný technik výroby celulózy P 6
Samostatný dřevařský technik dispečer TP 6
Samostatný dřevařský technik konstruktér TP 6
Samostatný dřevařský technik kontrolor jakosti TP 6
Samostatný dřevařský technik manažer provozu TP 6
Samostatný dřevařský technik technolog TP 6
Samostatný dřevařský technik výzkumný a vývojový pracovník TP 6
Samostatný nábytkářský technik konstruktér TP 6
Samostatný nábytkářský technik technolog TP 6
Samostatný papírenský technik dispečer TP 6
Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti TP 6
Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti TP 6
Samostatný papírenský technik technolog TP 6
Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník TP 6
Samostatný technik technolog výroby buničiny TP 6
Samostatný technik technolog zpracování výluhů TP 6
Papírenský technik manažer provozu TP 5
Papírenský technik technolog TP 5
Celulózař P 4
Dřevařský technik P 4
Interiérový poradce P 4
Nábytkářský technik P 4
Operátor CNC strojů v nábytkářské výrobě P 4
Papírenský technik P 4
Papírník P 4
Technik výroby hudebních nástrojů P 4
Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů P 4
Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů P 4
Dřevařský technik dispečer TP 4
Dřevařský technik kontrolor jakosti TP 4
Dřevařský technik mistr TP 4
Dřevařský technik normovač TP 4
Dřevařský technik technolog TP 4
Nábytkářský konstruktér TP 4
Nábytkářský technik kontrolor jakosti TP 4
Nábytkářský technik mistr TP 4
Nábytkářský technik přípravář výroby TP 4
Nábytkářský technolog TP 4
Operátor center povrchových úprav v nábytkářské výrobě TP 4
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě TP 4
Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě TP 4
Operátor regenerace chemikálií TP 4
Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě TP 4
Papírenský přípravář TP 4
Papírenský technik dispečer TP 4
Papírenský technik kontrolor jakosti TP 4
Papírenský technik mistr TP 4
Strojník papírenského stroje TP 4
Strojník regeneračního kotle TP 4
Strojník rozvlákňování TP 4
Strojník sušicího a odvodňovacího stroje TP 4
Strojvedoucí papírenského stroje TP 4
Technik výroby hudebních nástrojů dispečer TP 4
Technik výroby hudebních nástrojů kontrolor jakosti TP 4
Technik výroby hudebních nástrojů mistr TP 4
Technik výroby hudebních nástrojů normovač TP 4
Technik výroby hudebních nástrojů technolog TP 4
Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů TP 4
Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů TP 4
Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů TP 4
Výrobce a opravář smyčců TP 4
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů TP 4
Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě TP 4
Výrobce buničiny v kontinuální výrobě TP 4
Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů TP 4
Bednář a obalář P 3
Čalouník P 3
Dekoratér P 3
Dřevomodelář P 3
Ladič P 3
Mechanik hudebních nástrojů P 3
Montážník dřevostaveb P 3
Montážník nábytku do interiérů a exteriérů P 3
Montážník stavebního truhlářství P 3
Obsluha CNC strojů v nábytkářské výrobě P 3
Obsluha dřevařských strojů a zařízení P 3
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva P 3
Pracovník výroby akordeonů P 3
Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva P 3
Pracovník výroby klavírů P 3
Pracovník výroby varhan a píšťal P 3
Stavební truhlář P 3
Truhlář nábytkář P 3
Umělecký čalouník a dekoratér P 3
Výrobce dřevařských polotovarů P 3
Výrobce dřevěných předmětů P 3
Výrobce dřevostaveb P 3
Výrobce matrací P 3
Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů P 3
Zpracovatel papíru P 3
Dílenský montážník nábytku TP 3
Kartáčník TP 3
Ladič pian TP 3
Ladič varhan TP 3
Mechanik akordeonů a foukacích harmonik TP 3
Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů TP 3
Mechanik klávesových hudebních nástrojů TP 3
Montážník dřevostaveb z masivních bloků TP 3
Montážník interiérových dveří a zárubní TP 3
Montážník kuchyňského a koupelnového nábytku TP 3
Montážník nábytkových sestav TP 3
Montážník nábytku TP 3
Montážník oken a dveří TP 3
Montážník rámových dřevostaveb TP 3
Montážník roubenek a srubů TP 3
Montážník skeletových dřevostaveb TP 3
Obsluha baličky TP 3
Obsluha krátící pily TP 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku TP 3
Operátor zpracování dřevní hmoty TP 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku TP 3
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku TP 3
Pracovník výroby dýh TP 3
Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek TP 3
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu TP 3
Pracovník výroby píšťal TP 3
Pracovník výroby překližek TP 3
Pracovník výroby sesazenek TP 3
Pracovník výroby varhan TP 3
Pracovník výroby vrstveného dřeva TP 3
Prodavač nábytku TP 3
Přejímač dřevní hmoty TP 3
Překližkář TP 3
Převíječ TP 3
Strojník manipulačních strojů TP 3
Strojník papírenské převíječky TP 3
Šička interiérového vybavení TP 3
Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy TP 3
Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek TP 3
Truhlář pro výrobu oken a dveří TP 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií TP 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií TP 3
Výrobce a opravář čalounění dopravních prostředků TP 3
Výrobce a opravář čalounění dveří TP 3
Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí TP 3
Výrobce dřevěných a bižuterních předmětů TP 3
Výrobce jedno nebo tří dílných matrací z přírodních materiálů TP 3
Výrobce kuřáckých potřeb TP 3
Výrobce masivních bloků dřevostaveb TP 3
Výrobce matrací z matracových prefabrikátů TP 3
Výrobce matracových jader TP 3
Výrobce matracových potahů TP 3
Výrobce polotovarů pro matracové potahy TP 3
Výrobce rámových dřevostaveb TP 3
Výrobce roubenek a srubů TP 3
Výrobce skeletových dřevostaveb TP 3
Výrobce sportovních potřeb TP 3
Výrobce školních a kancelářských potřeb TP 3
Zhotovitel knoflíků TP 3
Dělník v dřevozpracujícím průmyslu P 2
Dělník v nábytkářském průmyslu P 2
Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků TP 2
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů TP 2
Dělník výroby bednění TP 2
Dělník výroby drobných dřevěných výrobků TP 2
Dělník výroby dřevařských polotovarů TP 2
Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců TP 2
Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu P 1

Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Keramický inženýr P 7
Sklářský inženýr P 7
Technolog výroby maltovin P 7
Keramický inženýr pracovník řízení jakosti TP 7
Keramický inženýr technolog TP 7
Keramický inženýr vedoucí výroby TP 7
Keramický inženýr výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Sklářský inženýr dispečer TP 7
Sklářský inženýr manažer provozu TP 7
Sklářský inženýr normovač TP 7
Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti TP 7
Sklářský inženýr technický manažer TP 7
Sklářský inženýr technolog TP 7
Sklářský inženýr výroby a zpracování skleněného vlákna TP 7
Sklářský inženýr výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Technolog mletí maltovin TP 7
Technolog výpalu maltovin TP 7
Samostatný keramický technik vedoucí provozu P 6
Samostatný sklářský technik P 6
Samostatný sklářský technik dispečer TP 6
Samostatný sklářský technik normovač TP 6
Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti TP 6
Samostatný sklářský technik technický manažer provozu TP 6
Samostatný sklářský technik technolog TP 6
Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník TP 6
Designér koupelen P 5
Průmyslový designér – modelář P 5
Keramický technik P 4
Obsluha složitých strojů v kamenické výrobě P 4
Sklářský technik P 4
Strojník výroby stavebních hmot a dílců P 4
Keramický technik dispečer TP 4
Keramický technik kontrolor jakosti TP 4
Keramický technik mistr TP 4
Keramický technik normovač TP 4
Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení TP 4
Keramický technik technolog TP 4
Sklářský technik dispečer TP 4
Sklářský technik kontrolor jakosti TP 4
Sklářský technik mistr TP 4
Sklářský technik normovač TP 4
Sklářský technik tavení TP 4
Sklářský technik technický manažer provozu TP 4
Sklářský technik technolog TP 4
Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna TP 4
Brusič skla P 3
Brusič technického a šperkového kamene P 3
Dekoratér keramiky P 3
Kameník P 3
Keramik P 3
Keramik modelář P 3
Malíř skla P 3
Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců P 3
Rytec skla P 3
Sklář P 3
Strojník sklářských zařízení P 3
Tavič skloviny P 3
Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna P 3
Výrobce bižuterie P 3
Výrobce forem P 3
Výrobce skleněných vánočních ozdob P 3
Brusič a frézař kamene TP 3
Glazovač keramiky TP 3
Lamač TP 3
Obráběč keramiky TP 3
Obsluha pálicích pecí TP 3
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě TP 3
Osazovač TP 3
Písmák TP 3
Přípravář keramických hmot TP 3
Sklář dutého skla TP 3
Sklář lisovaného skla TP 3
Sklář technického skla TP 3
Strojník sklářských zařízení pro foukací linky TP 3
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky TP 3
Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky TP 3
Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky TP 3
Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic TP 3
Štípač kamene TP 3
Točíř keramiky TP 3
Vylévač keramiky TP 3
Výrobce forem ze dřeva TP 3
Výrobce kovové bižuterie TP 3
Výrobce kovových forem TP 3
Výrobce lisované keramiky TP 3
Výrobce sádrových forem TP 3
Výrobce skleněné bižuterie TP 3
Dělník v kamenické výrobě P 2
Pomocný pracovník ve sklářské a bižuterní výrobě P 1
Pomocný pracovník v bižuterní výrobě TP 1
Pomocný pracovník ve sklářské výrobě TP 1

Sektorová rada pro chemii

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Inženýr chemie P 7
Specialista pro recyklaci P 7
Inženýr chemie analytik TP 7
Inženýr chemie manažer provozu TP 7
Inženýr chemie pro environment TP 7
Inženýr chemie procesní inženýr TP 7
Inženýr chemie produktmanažer TP 7
Inženýr chemie technolog TP 7
Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Chemický technik P 4
Technik pro recyklaci P 4
Chemický technik analytik TP 4
Chemický technik BOZP TP 4
Chemický technik manažer provozu TP 4
Chemický technik mistr TP 4
Chemický technik operátor TP 4
Chemický technik plánovač TP 4
Chemický technik pro environment TP 4
Chemický technik produktmanažer TP 4
Chemický technik technolog TP 4
Chemik P 3
Pracovník pro recyklaci P 3
Chemik laborant TP 3
Chemik pro obsluhu zařízení TP 3
Dělník pro recyklaci P 2
Pomocný pracovník v chemii P 2

Sektorová rada pro strojírenství

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Strojní inženýr P 7
Strojní inženýr investic a engineeringu TP 7
Strojní inženýr konstruktér TP 7
Strojní inženýr pracovník řízení jakosti TP 7
Strojní inženýr projektant TP 7
Strojní inženýr řízení výroby TP 7
Strojní inženýr technolog TP 7
Strojní inženýr výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Letecký technik P 6
Nálezový technolog diagnostik pro avioniku P 6
Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky P 6
Samostatný strojírenský technik P 6
Samostatný zkušební technik P 6
Samostatný zkušební technik letadel P 6
Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu TP 6
Samostatný strojírenský technik konstruktér TP 6
Samostatný strojírenský technik projektant TP 6
Samostatný strojírenský technik řízení jakosti TP 6
Samostatný strojírenský technik technolog TP 6
Samostatný strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník TP 6
Chirurgický nástrojař P 4
Letecký mechanik P 4
Letecký mechanik pro avioniku P 4
Mechanik letadlových přístrojů P 4
Mechanik seřizovač obráběcích strojů P 4
Operátor poloautomatické montáže P 4
Programátor NC strojů P 4
Strojírenský technik P 4
Technik jakosti ve strojírenství P 4
Technik padákového a výškového vybavení a výstroje P 4
Zkušební technik letadel P 4
Dispečer strojírenské výroby TP 4
Letecký mechanik pro drak TP 4
Letecký mechanik pro letadlové agregáty TP 4
Letecký mechanik pro pohonné jednotky TP 4
Servisní technik TP 4
Strojírenský technik konstruktér TP 4
Strojírenský technik projektant TP 4
Strojírenský technik technolog TP 4
Technik kontrolor jakosti ve strojírenství TP 4
Technik řízení jakosti ve strojírenství TP 4
Zkušební technik TP 4
Dělmistr P 3
Klempíř P 3
Lakýrník ve strojírenství P 3
Mechanik kolejových vozidel P 3
Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky P 3
Nástrojař P 3
Nožíř P 3
Obráběč kovů P 3
Optik P 3
Provozní zámečník a montér P 3
Puškař P 3
Strojní zámečník a rýsovač P 3
Zušlechťovač kovů P 3
Brusič kovů TP 3
Brusič nožířských výrobků TP 3
Frézař TP 3
Galvanizér TP 3
Kalič TP 3
Klempíř drakař TP 3
Klempíř strojní TP 3
Mechanik brýlové optiky TP 3
Mechanik kolejových vozů TP 3
Mechanik motorových lokomotiv TP 3
Mechanik opravář TP 3
Mechanik optických přístrojů TP 3
Mechanik přístrojů a strojů TP 3
Mechanik strojů a zařízení TP 3
Mechanik vakuových zařízení TP 3
Montér točivých strojů TP 3
Montér vzduchotechniky TP 3
Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů TP 3
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření TP 3
Nástrojař pro přípravky a měřidla TP 3
Nástrojař pro řezné nástroje TP 3
Operátor NC strojů TP 3
Ostřič nástrojů TP 3
Pomocný pracovník obrábění kovů TP 3
Provozní zámečník TP 3
Rýsovač TP 3
Rytec kovů TP 3
Seřizovač konvenčních obráběcích strojů TP 3
Smaltér TP 3
Soustružník kovů TP 3
Strojní rytec TP 3
Strojní zámečník TP 3
Vahař TP 3
Vrtař TP 3
Zámečník TP 3
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel TP 3
Dělník ve strojírenské výrobě P 2
Kontrolor strojírenských výrobků P 2
Manipulant výroby v automobilovém průmyslu P 2
Montér strojů a zařízení P 2
Pomocný pracovník ve strojírenství P 1

Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Hutní inženýr P 7
Kovárenský inženýr P 7
Slévárenský inženýr P 7
Technolog lisovny specialista P 7
Hutní inženýr dispečer TP 7
Hutní inženýr metalurg TP 7
Hutní inženýr projektant TP 7
Hutní inženýr technik řízení jakosti TP 7
Hutní inženýr technolog TP 7
Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Kovárenský inženýr technolog kování TP 7
Kovárenský inženýr technolog tepelného zpracování kovů TP 7
Slévárenský inženýr metalurg TP 7
Slévárenský inženýr projektant TP 7
Slévárenský inženýr technik řízení jakosti TP 7
Slévárenský inženýr technolog TP 7
Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Samostatný hutní technik P 6
Samostatný slévárenský technik P 6
Samostatný hutní technik dispečer TP 6
Samostatný hutní technik metalurg TP 6
Samostatný hutní technik projektant TP 6
Samostatný hutní technik řízení jakosti TP 6
Samostatný hutní technik technolog TP 6
Samostatný slévárenský technik metalurg TP 6
Samostatný slévárenský technik projektant TP 6
Samostatný slévárenský technik řízení jakosti TP 6
Samostatný slévárenský technik technolog TP 6
Hutní technik P 4
Obchodník v metalurgii P 4
Slévárenský technik P 4
Technik kování P 4
Technik lisovny P 4
Hutní technik dispečer TP 4
Hutní technik metalurg TP 4
Hutní technik mistr TP 4
Hutní technik normovač TP 4
Hutní technik operátor TP 4
Hutní technik projektant TP 4
Hutní technik řízení jakosti TP 4
Hutní technik technolog TP 4
Mistr kovárny TP 4
Mistr lisovny TP 4
Slévárenský technik dispečer TP 4
Slévárenský technik metalurg TP 4
Slévárenský technik mistr TP 4
Slévárenský technik modelář TP 4
Slévárenský technik normovač TP 4
Slévárenský technik projektant TP 4
Slévárenský technik řízení jakosti TP 4
Slévárenský technik technolog TP 4
Technolog kování TP 4
Technolog lisovny TP 4
Technolog tepelného zpracování kovů TP 4
Expedient metalurgických výrobků P 3
Hutník P 3
Hutník tažeč kovů P 3
Hutník valcíř kovů P 3
Koksař P 3
Kovář P 3
Laborant v metalurgii P 3
Lisař P 3
Modelář ve slévárenství P 3
Práškový metalurg P 3
Slévač P 3
Formíř a jádrař TP 3
Hutník přípravář vsázky aglomerace TP 3
Hutník tavič neželezných kovů TP 3
Hutník tavič oceli TP 3
Hutník v recyklaci neželezných kovů TP 3
Hutník vysokopecař TP 3
Koksař obsluha baterií TP 3
Koksař obsluha chemické části koksovny TP 3
Kovář ruční TP 3
Kovář strojní TP 3
Lisař na protlačovacích lisech TP 3
Lisař na strojích s manuální obsluhou TP 3
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách TP 3
Tavič TP 3
Pomocný pracovník v hutnictví a slévárenství P 1

Sektorová rada pro energetiku

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Energetik specialista distribuce elektrické energie P 7
Energetik specialista výroby elektrické energie P 7
Energetik specialista výroby tepelné energie P 7
Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice P 7
Dispečer přenosové elektrické soustavy specialista TP 7
Operátor jaderné elektrárny specialista TP 7
Specialista investic a engineeringu v energetice TP 7
Specialista rozvoje teplárenství TP 7
Specialista rozvoje výroby elektrické energie TP 7
Technik dokumentace TIS a GIS specialista TP 7
Technik energetického dispečinku specialista TP 7
Technik měření specialista v elektroenergetice TP 7
Technik provozu distribuční soustavy specialista TP 7
Technik provozu elektrárny specialista TP 7
Technik provozu řídící soustavy specialista TP 7
Technik provozu teplárny specialista TP 7
Technik rozvoje elektrické sítě specialista TP 7
Technik správy elektrické sítě specialista TP 7
Technolog elektrárny specialista TP 7
Technolog teplárny specialista TP 7
Samostatný energetik distribuce elektrické energie P 6
Samostatný energetik výroby elektrické energie P 6
Samostatný energetik výroby tepelné energie P 6
Samostatný projektant elektroenergetických sítí P 6
Samostatný projektant elektroenergetických stanic P 6
Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice P 6
Samostatný dispečer přenosové elektrické soustavy TP 6
Samostatný operátor jaderné elektrárny TP 6
Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice TP 6
Samostatný technik dokumentace TIS a GIS TP 6
Samostatný technik energetického dispečinku TP 6
Samostatný technik měření v elektroenergetice TP 6
Samostatný technik provozu distribuční soustavy TP 6
Samostatný technik provozu elektrárny TP 6
Samostatný technik provozu řídící soustavy TP 6
Samostatný technik provozu teplárny TP 6
Samostatný technik rozvoje elektrické sítě TP 6
Samostatný technik rozvoje teplárenství TP 6
Samostatný technik rozvoje výroby elektrické energie TP 6
Samostatný technik správy elektrické sítě TP 6
Samostatný technolog elektrárny TP 6
Samostatný technolog teplárny TP 6
Energetik technik distribuce elektrické energie P 4
Energetik technik výroby elektrické energie P 4
Energetik technik výroby tepelné energie P 4
Mistr výstavby energetických zařízení P 4
Operátor v energetice P 4
Stavbyvedoucí energetických zařízení P 4
Technik inteligentních elektroinstalací P 4
Dispečer rozvodné elektrické soustavy TP 4
Dispečer teplárny TP 4
Kontrolor jakosti v energetice TP 4
Mistr teplárny TP 4
Operátor bloku klasické elektrárny TP 4
Technik dokumentace TIS a GIS TP 4
Technik energetického dispečinku TP 4
Technik měření v elektroenergetice TP 4
Technik provozu distribuční soustavy TP 4
Technik provozu elektrárny TP 4
Technik provozu řídící soustavy TP 4
Technik řídící techniky TP 4
Technik údržby ochran TP 4
Technolog elektrárny TP 4
Technolog teplárny TP 4
Elektromechanik pro silnoproud P 3
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily P 3
Obsluha energetických zařízení P 3
Obsluha plynárenských zařízení P 3
Elektromontér fotovoltaických systémů TP 3
Montér elektrických instalací TP 3
Montér elektrických rozvaděčů TP 3
Montér elektrických sítí TP 3
Montér elektrorozvodných sítí TP 3
Montér hromosvodů TP 3
Montér inteligentních elektroinstalací TP 3
Montér izolovaných vedení TP 3
Montér kabelových technologií pro silnoproud TP 3
Montér prací pod napětím NN TP 3
Montér slaboproudých zařízení TP 3
Montér tepelných čerpadel TP 3

Sektorová rada pro stavebnictví

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Architekt a urbanista P 7
Autorizovaný inspektor P 7
Stavební inženýr P 7
Zeměměřič specialista P 7
Znalec v oboru stavebnictví P 7
Architekt TP 7
Geodet specialista TP 7
Geograf specialista TP 7
Kartograf specialista TP 7
Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení kvality TP 7
Stavební inženýr projektant TP 7
Stavební inženýr přípravy výroby a investic TP 7
Stavební inženýr realizace investic a engineeringu TP 7
Stavební inženýr stavbyvedoucí TP 7
Stavební inženýr technolog TP 7
Stavební inženýr výroby stavebních hmot a výrobků TP 7
Urbanista TP 7
Autorský dozor ve stavebnictví P 6
Samostatný stavební technik P 6
Samostatný zeměměřič P 6
Správce majetku a budov P 6
Samostatný geodet TP 6
Samostatný geograf TP 6
Samostatný kartograf TP 6
Samostatný stavební technik investic a engineeringu TP 6
Samostatný stavební technik kontroly řízení kvality TP 6
Samostatný stavební technik projektant TP 6
Samostatný stavební technik přípravy výroby a investic TP 6
Samostatný stavební technik technolog TP 6
Samostatný stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků TP 6
Technický dozor investora ve stavebnictví P 5
Stavební technik P 4
Technik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov P 4
Technik plynových zařízení a tepelných soustav P 4
Technik technických zařízení budov P 4
Zeměměřič P 4
Geodet TP 4
Geograf TP 4
Kartograf TP 4
Stavební technik kontrolor kvality TP 4
Stavební technik mistr TP 4
Stavební technik pro environment TP 4
Stavební technik projektant TP 4
Stavební technik provozní dispečer TP 4
Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu TP 4
Stavební technik technolog TP 4
Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků TP 4
Stavební technik zkušebnictví TP 4
Dlaždič P 3
Montér výplní stavebních otvorů P 3
Montér zateplovacích systémů P 3
Stavební montážník P 3
Strojník obsluhy stavebních strojů a zařízení P 3
Studnař P 3
Tunelář P 3
Zedník P 3
Železobetonář P 3
Betonář TP 3
Montér ocelových konstrukcí TP 3
Montér zdících systémů TP 3
Omítkář TP 3
Stavební zámečník TP 3
Strojník obsluhy stavebních strojů TP 3
Strojník obsluhy strojů a zařízení pro práce na železniční trati TP 3
Vrtač při stavební činnosti TP 3
Železář TP 3
Stavební dělník P 2
Pomocný pracovník v zeměměřictví P 1

Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Disponent lodní dopravy P 7
Inženýr letového provozu P 7
Inženýr železniční dopravy P 7
Manažer poštovního provozu P 7
Manažer silniční dopravy P 7
Pilot P 7
Pilot - instruktor P 7
Učitel leteckého pozemního výcviku P 7
Dozorčí železniční přepravy TP 7
Dozorčí železničního provozu TP 7
Manažer pošty TP 7
Manažer sběrných přepravních uzlů TP 7
Manažer v poštovním provozu TP 7
Provozní dispečer v železniční dopravě TP 7
Vedoucí silniční nákladní dopravy TP 7
Vedoucí silniční osobní dopravy TP 7
Dispečer lodní dopravy P 6
Logistik specialista P 6
Palubní technik P 6
Řídící letového provozu P 6
Samostatný referent železniční dopravy P 6
Samostatný technik silniční dopravy P 6
Samostatný technik železniční dopravy P 6
Technik lodní dopravy P 6
Vedoucí poštovního provozu P 6
Dispečer železniční dopravy TP 6
Kontrolor vozby TP 6
Logistik skladových operací specialista TP 6
Logistik v dopravě a přepravě specialista TP 6
Logistik výroby specialista TP 6
Manažer provozu silniční dopravy TP 6
Řídící letového provozu oblastního střediska řízení TP 6
Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby TP 6
Samostatný referent silniční dopravy TP 6
Strojmistr železniční dopravy TP 6
Technolog v poštovním provozu TP 6
Vedoucí pošty II TP 6
Vedoucí sběrných přepravních uzlů TP 6
Vedoucí v poštovním provozu TP 6
Výpravčí TP 6
Dispečer silniční dopravy P 4
Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě P 4
Logistik P 4
Mistr železniční infrastruktury P 4
Obsluha poštovního provozu P 4
Palubní průvodčí v letecké dopravě P 4
Pracovník železniční dopravy P 4
Revizor v osobní dopravě P 4
Řidič drážního speciálního vozidla P 4
Samostatný pracovník poštovního provozu P 4
Strojník speciálních železničních zařízení P 4
Strojvedoucí P 4
Strojvedoucí elektrických vozů metra P 4
Technik letecké dopravy P 4
Technik silniční dopravy P 4
Technik železniční dopravy P 4
Vozmistr P 4
Administrátor pošt TP 4
Dispečer sběrných přepravních uzlů TP 4
Dispečer silniční nákladní dopravy TP 4
Dispečer silniční osobní dopravy TP 4
Dozorce depa TP 4
Komandující TP 4
Kontrolor kvality dopravy TP 4
Kontrolor poštovního provozu TP 4
Kontrolor přepravy cestujících TP 4
Logistik skladových operací TP 4
Logistik v dopravě a přepravě TP 4
Logistik výroby TP 4
Mistr silniční dopravy TP 4
Nádražní TP 4
Nákladní pokladník železniční dopravy TP 4
Odborný pracovník obsluhy pošty TP 4
Operátor letových dat TP 4
Operátor poštovních informačních služeb TP 4
Osobní pokladník železniční dopravy TP 4
Pokladník pošty TP 4
Pracovník poštovní přepážky univerzální TP 4
Pracovník poštovní přepravy TP 4
Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz TP 4
Pracovník vnitřní poštovní služby III TP 4
Provozní deklarant mezinárodního poštovního provozu TP 4
Provozní technik silniční dopravy TP 4
Referent železniční dopravy TP 4
Reklamant v poštovním provozu TP 4
Řídící odbavovací plochy TP 4
Směnař v poštovním provozu TP 4
Vedoucí poštovního oddělení TP 4
Vozový disponent TP 4
Informátor v dopravě P 3
Kapitán plavidla P 3
Kormidelník P 3
Loďmistr P 3
Lodní strojník P 3
Lodník P 3
Obsluha železniční dopravní cesty P 3
Obsluha železniční nákladní dopravy P 3
Obsluha železniční osobní dopravy P 3
Operátor poštovního provozu P 3
Pomocný lodník P 3
Pracovník obsluhy skladů P 3
Pracovník v dopravní infrastruktuře P 3
Převozník P 3
Řidič P 3
Silničář P 3
Strojmistr lodní dopravy P 3
Traťový strojník P 3
Zasilatel P 3
Dozorce výhybek TP 3
Kapitán I. třídy TP 3
Kapitán II. třídy TP 3
Kapitán III. třídy TP 3
Kapitán IV. třídy TP 3
Operátor železniční dopravy TP 3
Palubní průvodčí v železniční dopravě TP 3
Posunovač TP 3
Poštovní doručovatel TP 3
Pracovník evidence zásob zboží a materiálu ve skladech TP 3
Pracovník manipulace se zbožím a materiálem ve skladech TP 3
Pracovník poštovní přepážky TP 3
Pracovník poštovní přepravy I TP 3
Pracovník vnitřní poštovní služby II TP 3
Průvodčí TP 3
Převozník I.třídy TP 3
Převozník II.třídy TP 3
Převozník III.třídy TP 3
Řidič jeřábník TP 3
Řidič lanových drah TP 3
Řidič motorových vozíků TP 3
Řidič nákladní dopravy TP 3
Řidič osobní dopravy TP 3
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů TP 3
Řidič tramvají TP 3
Signalista TP 3
Staniční dozorce TP 3
Strojmistr I. třídy TP 3
Strojmistr II. třídy TP 3
Tranzitér TP 3
Tranzitér přípravář TP 3
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků TP 3
Vedoucí posunu TP 3
Vlakvedoucí TP 3
Výhybkář TP 3
Dělník v železniční infrastruktuře P 2
Kurýr P 2
Manipulant poštovního provozu P 2
Manipulant se zbožím ve skladech P 2
Doručovatel neadresných zásilek TP 2
Manipulant poštovní přepravy TP 2
Pracovník vnitřní poštovní služby I TP 2
Traťový dělník TP 2
Traťový dělník - obchůzkář TP 2
Hradlař - hláskař P 1
Pomocný pracovník v dopravě P 1
Hradlař a hláskař TP 1
Závorář TP 1

Sektorová rada pro obchod a marketing

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Manažer marketingu P 7
Manažer reklamy P 7
Manažer zahraničního obchodu P 7
PR specialista P 7
Manažer velkoobchodního skladu P 6
Specialista zahraničního obchodu P 6
Manažer nákupu velkoobchodu P 5
Manažer odbytu velkoobchodu P 5
Odborný obchodní referent P 5
Odborný pracovník marketingu P 5
Pracovník akvizic nemovitostí P 5
Vedoucí pracovník internetového obchodu P 5
Produktový specialista TP 5
Specialista marketingu TP 5
Knihkupec P 4
Obalový technik P 4
Obchodník P 4
Odborný pracovník reklamy P 4
Pracovník velkoobchodu P 4
Prodejce motorových vozidel P 4
Specialista internetového obchodu P 4
Specialista služeb zákazníkům P 4
Vedoucí obchodní provozovny P 4
Aukcionář, dražebník TP 4
Expedient velkoobchodu TP 4
Inspektor prodejen TP 4
Manažer call centra TP 4
Manažer prodeje TP 4
Nákupčí TP 4
Obchodní cestující TP 4
Obchodní zástupce TP 4
Obchodní zástupce velkoobchodu TP 4
Obchodník s realitami TP 4
Pracovník nákupu velkoobchodu TP 4
Pracovník odbytu TP 4
Pracovník odbytu velkoobchodu TP 4
Skladník velkoobchodu TP 4
Specialista pro tvorbu reklamy TP 4
Specialista reklamy pro klientský servis TP 4
Školitel operátorů zákaznické linky TP 4
Vedoucí maloobchodní provozovny TP 4
Vedoucí velkoobchodní provozovny TP 4
Zastavárník TP 4
Zbožíznalec TP 4
Aranžér P 3
Manekýn P 3
Pracovník maloobchodu P 3
Referent internetového obchodu P 3
Pokladní TP 3
Pracovník obchodního provozu TP 3
Prodavač specialista TP 3
Skladník TP 3
Pomocný pracovník v obchodě P 2

Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Vedoucí pracovník organizace cestovního ruchu P 7
Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu P 6
Vedoucí recepce TP 6
Vedoucí rezervačního oddělení TP 6
Vedoucí stravovacího úseku TP 6
Průvodce cestovního ruchu P 5
Průvodce specialista pro region P 5
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury P 5
Vedoucí kempu P 5
Vedoucí pracovník turistického informačního centra P 5
Průvodce specialista pro region Jižní Morava TP 5
Průvodce specialista pro region Praha TP 5
Cukrář v restauračním provozu P 4
Horský průvodce P 4
Krupiér P 4
Pracovník cestovní agentury P 4
Pracovník cestovní kanceláře P 4
Pracovník horské služby P 4
Pracovník pohostinství a hotelového provozu P 4
Pracovník turistického informačního centra P 4
Záchranář pro lyžařské tratě P 4
Animátor cestovní kanceláře TP 4
Cvičitel horské služby TP 4
Člen horské služby TP 4
Instruktor horské služby TP 4
Místní zástupce cestovní agentury TP 4
Místní zástupce cestovní kanceláře TP 4
Prodejce cestovní agentury TP 4
Prodejce v cestovní kanceláři TP 4
Provozní TP 4
Psovod horské služby TP 4
Vedoucí zájezdu TP 4
Animační pracovník v rekreačním zařízení P 3
Barista P 3
Barman P 3
Číšník P 3
Kuchař P 3
Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních P 3
Sommelier P 3
Správce kempu P 3
Kuchař pro přípravu pokrmů na objednávku TP 3
Kuchař studené kuchyně TP 3
Kuchař teplé kuchyně TP 3
Pracovník rezervačního oddělení TP 3
Recepční TP 3
Pomocný číšník P 2
Pomocný kuchař P 2
Pracovník halových služeb P 2
Pracovník v ubytovacím zařízení P 2
Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení - pokojská P 2
Kuchař expedient TP 2
Pomocný přípravář pokrmů TP 2
Výrobce pokrmů rychlého občerstvení TP 2
Výrobce příloh TP 2
Pomocný pracovník v pohostinství P 1

Ssektorová rada pro polygrafii, média a informační služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Polygrafický inženýr P 7
Šéfredaktor P 7
Polygrafický inženýr péče o základní fondy a investice TP 7
Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti TP 7
Polygrafický inženýr technolog TP 7
Polygrafický inženýr vedoucí výroby TP 7
Polygrafický inženýr vedoucí závodu TP 7
Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Knižní vydavatel P 6
Redaktor novinář P 6
Samostatný polygrafický technik P 6
Technický redaktor P 6
Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti TP 6
Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic TP 6
Samostatný polygrafický technik technolog TP 6
Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu TP 6
Mediální analytik P 5
Redaktor Editor P 5
Korektor ve vydavatelství P 4
Media buyer P 4
Odborný pracovník vztahů s veřejností P 4
Polygrafický technik P 4
Redaktor P 4
Mediální plánovač TP 4
Nákupčí audio, video TP 4
Nákupčí pro internet a multimédia a nová média TP 4
Nákupčí tiskových médií TP 4
Obrazový redaktor TP 4
Píšící redaktor TP 4
Polygrafický technik dispečer TP 4
Polygrafický technik kontrolor jakosti TP 4
Polygrafický technik mistr TP 4
Polygrafický technik normovač TP 4
Polygrafický technik technolog TP 4
PR textař TP 4
Pracovník monitoringu médií TP 4
Pracovník vztahů s veřejností TP 4
Reportér TP 4
Tiskový mluvčí TP 4
Grafik - layouter P 3
Grafik pro média P 3
Odborný pracovník ve vydavatelství P 3
Operátor digitálních tiskových strojů P 3
Průmyslový knihař P 3
Tiskař P 3
Art grafik TP 3
Grafik pro internet a multimédia TP 3
Knihař na automatických knihařských linkách TP 3
Knihař na knihařských strojích TP 3
Mechanik polygrafických strojů TP 3
Operátor DTP TP 3
Operátor jedno a vícebarevných digitálních produkčních tiskových strojů TP 3
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů TP 3
Operátor zhotovení tiskových forem TP 3
Pracovník distribuce TP 3
Pracovník inzerce TP 3
Produkční ve vydavatelství TP 3
Skenerista retušér TP 3
Správce tiskových dat TP 3
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích TP 3
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích TP 3
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích TP 3
Tiskař na ofsetových archových strojích TP 3
Tiskař na sítotiskových strojích TP 3
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích TP 3
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích TP 3
Knihařský dělník P 2
Pomocný pracovník v polygrafii P 1

Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Manažer BOZP P 7
Odborně způsobilá osoba v požární ochraně P 7
Vedoucí bezpečnostní pracovník P 7
Bezpečnostní manažer v obchodě a službách TP 7
Specialista bezpečnostního a krizového řízení TP 7
Vedoucí detektiv TP 7
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi P 6
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP P 6
Samostatný bezpečnostní pracovník P 6
Samostatný instruktor výcviku P 6
Technik požární ochrany P 6
Bezpečnostní systémový analytik TP 6
Detektiv pro prošetřování událostí TP 6
Detektiv specialista TP 6
Detektiv zpravodajský pracovník TP 6
Detektivní technik TP 6
Samostatný bezpečnostní referent TP 6
Bezpečnostní pracovník P 4
Bezpečnostní technolog P 4
Preventista požární ochrany P 4
Psovod bezpečnostní služby specialista P 4
Technik BOZP P 4
Bezpečnostní konzultant TP 4
Bezpečnostní referent TP 4
Detektiv koncipient TP 4
Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření TP 4
Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog TP 4
Pracovník bezpečnostní služby P 3
Technik bezpečnostních systémů P 3
Technik mechanických zábran P 3
Montér mechanických zábran TP 3
Pracovník dohledového centra TP 3
Pracovník osobní ochrany TP 3
Pracovník ostrahy v obchodě a službách TP 3
Pracovník ostrahy veřejných akcí TP 3
Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin TP 3
Pracovník výjezdové skupiny TP 3
Psovod bezpečnostní služby TP 3
Technik poplachových systémů TP 3
Technik požární signalizace TP 3
Zámkař TP 3
Strážný P 2

Sektorová rada pro osobní služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Wellness specialista P 6
Instruktor zdravotní tělesné výchovy P 5
Výživový poradce P 5
Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními TP 5
Instruktor zdravotní tělesné výchovy seniorů TP 5
Animátor volnočasových aktivit P 4
Balneotechnik P 4
Fotograf P 4
Instruktor pohybových aktivit ve vodě P 4
Kosmetička, vizážistka P 4
Lektor tance P 4
Masér P 4
Mistr plavčí P 4
Osobní trenér mimo oblast vrcholového a výkonnostního sportu P 4
Psychoenergetik P 4
Strojník bazénu P 4
Tatér, piercér, odborník na permanentní make-up P 4
Záchranář na volné vodě P 4
Biopraktik TP 4
Fotograf architektury a krajiny TP 4
Fotograf pro DTP studio TP 4
Fotograf pro leteckou fotografii TP 4
Fotograf pro podvodní fotografii TP 4
Fotograf technických a vědeckých oborů TP 4
Fotograf v minilabu TP 4
Fotograf videozáznamů TP 4
Fotografický poradce při prodeji fotografické techniky a materiálů TP 4
Fotolaborant TP 4
Fotoreportér TP 4
Indoor animátor TP 4
Instruktor dětského plavání TP 4
Instruktor hip hop TP 4
Instruktor plavání TP 4
Instruktor předsportovní přípravy dětí TP 4
Instruktor zdravotní tělesné výchovy dětí a mládeže TP 4
Kosmetička TP 4
Masér pro klasickou a regenerační masáž TP 4
Masér pro sportovní a rekondiční masáž TP 4
Odborník na permanentní make-up TP 4
Outdoor animátor TP 4
Piercér TP 4
Portrétní fotograf TP 4
Produktový a dokumentační fotograf TP 4
Proutkař TP 4
Reklamní a módní fotograf TP 4
Taneční mistr TP 4
Tatér TP 4
Vizážistka TP 4
Alternativní procedury v oblasti regenerace a rekondice P 3
Aromaterapeut P 3
Asanační pracovník P 3
Dezinfektor ve službách P 3
Fitness instruktor P 3
Instruktor Body and Mind P 3
Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení P 3
Kadeřník P 3
Manikérka, pedikérka P 3
Obsluha wellness centra P 3
Plavčík P 3
Asanační pracovník bez fumigantů TP 3
Asanační pracovník s fumiganty TP 3
Baňková masáž TP 3
Instruktor aerobiku TP 3
Instruktor bodystylingu TP 3
Instruktor indoor cyclingu TP 3
Instruktor kondiční chůze TP 3
Instruktor kondičního kickboxu TP 3
Instruktor pilates TP 3
Instruktor powerjógy TP 3
Lávové kameny TP 3
Manikérka a nehtová designérka TP 3
Manuální lymfodrenáž mimo oblast zdravotnictví TP 3
Obsluha bazénu TP 3
Obsluha fitness centra TP 3
Obsluha sauny pro děti a dospělé TP 3
Obsluha sauny pro předškolní a školní zařízení TP 3
Obsluha solária TP 3
Pedikérka a nehtová designérka TP 3
Asistent kadeřníka P 2

Sektorová rada pro ostatní služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Designer výrobků specialista P 7
Tlumočník, překladatel P 7
Konsekutivní tlumočník TP 7
Překladatel TP 7
Překladatel odborných textů TP 7
Překladatel uměleckých textů TP 7
Simultánní tlumočník TP 7
Soudní tlumočník a překladatel TP 7
Tlumočník TP 7
Tlumočník znakové řeči TP 7
Samostatný designer výrobků P 6
Administrátor krematoria P 4
Administrátor pohřebiště P 4
Autotronik P 4
Designer výrobků P 4
Chůva P 4
Poradce pro pozůstalé P 4
Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých P 4
Sjednavatel pohřbení P 4
Smuteční řečník a obřadník P 4
Technik autoservisu P 4
Autotronik jednostopých vozidel TP 4
Autotronik nákladních vozidel a autobusů TP 4
Autotronik osobních vozidel TP 4
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky TP 4
Chůva pro dětské koutky TP 4
Autolakýrník P 3
Hospodyně P 3
Hospodyně v domácnosti P 3
Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních P 3
Hrobník P 3
Karosář P 3
Mechanik jízdních kol P 3
Mechanik opravář jednostopých vozidel P 3
Mechanik opravář nákladních vozidel a autobusů P 3
Mechanik opravář osobních vozidel P 3
Obsluha čerpací stanice s PHL P 3
Obsluha kremačního zařízení P 3
Potápěč P 3
Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků P 3
Provozní vedoucí úklidu P 3
Průvodce pro pozůstalé P 3
Správce objektu P 3
Stavitel podzemní hrobky P 3
Úklidový pracovník - speciální práce P 3
Mechanik pneuservisu PTP 3
Autoelektrikář TP 3
Autolakýrník finální povrchové úpravy TP 3
Autolakýrník přípravář TP 3
Mechanik elektropohonů TP 3
Mechanik hnacích agregátů nákladních vozidel a autobusů TP 3
Mechanik hnacích agregátů osobních vozidel TP 3
Mechanik hybridních a elektropohonů TP 3
Mechanik kabiny, karosérie a příslušenství TP 3
Mechanik motocyklů TP 3
Mechanik nástaveb, návěsů a přívěsů TP 3
Mechanik podvozku TP 3
Mechanik podvozku a převodových ústrojí TP 3
Mechanik převodových ústrojí TP 3
Mechanik příslušenství TP 3
Potápěč operátor TP 3
Potápěč pracovní TP 3
Pracovník údržby pohřebiště P 2
Úklidový pracovník P 2
Úklidový pracovník venkovních prostor P 2
Úklidový pracovník - práce ve výškách TP 2
Úklidový pracovník administrativních ploch TP 2
Úklidový pracovník dopravních prostředků TP 2
Úklidový pracovník osobních automobilů TP 2
Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob TP 2
Úklidový pracovník průmyslových ploch TP 2
Úklidový pracovník restauračních a ubytovacích zařízení TP 2
Úklidový pracovník v potravinářských provozech TP 2
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních TP 2
Úklidový pracovník venkovních ploch TP 2

Sektorová rada pro management a administrativu

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Auditor P 7
Auditor kvality P 7
Finanční manažer P 7
Kouč P 7
Odborný ředitel P 7
Podnikový právník P 7
Poradce managementu P 7
Psycholog práce a organizace P 7
Ředitel organizace P 7
Ředitel specializovaných oblastí P 7
Správce specialista P 7
Finanční ředitel TP 7
Generální ředitel TP 7
Hlavní účetní v podnikatelské sféře TP 7
Interní auditor TP 7
Manažer controllingu TP 7
Manažer programů a komplexních projektů TP 7
Manažer řízení rizik TP 7
Obchodní ředitel TP 7
Personální ředitel TP 7
Poradce pro oblast lidských zdrojů TP 7
Poradce v oblasti daní a účetnictví TP 7
Poradce v oblasti procesů TP 7
Ředitel auditu TP 7
Ředitel ICT/Informačních a komunikačních technologií TP 7
Ředitel kvality TP 7
Ředitel logistiky TP 7
Ředitel malé organizace TP 7
Ředitel marketingu TP 7
Ředitel nákupu TP 7
Ředitel pro strategii TP 7
Ředitel prodeje TP 7
Ředitel vývoje TP 7
Ředitel zákaznických služeb TP 7
Specialista péče o hmotný majetek TP 7
Specialista pro správní řízení ve stavebnictví TP 7
Tajemník správních orgánů TP 7
Technický ředitel TP 7
Výkonný ředitel TP 7
Výrobní ředitel TP 7
Finanční specialista P 6
Metrolog P 6
Personalista specialista P 6
Samostatný správce P 6
Specialista kvality P 6
Správce báze znalostí P 6
Manažer projektu PTP 6
Ekonom práce TP 6
Finanční analytik TP 6
Finanční metodik TP 6
Referent pro správní řízení ve stavebnictví TP 6
Samostatný hospodářskosprávní referent TP 6
Samostatný referent péče o hmotný majetek TP 6
Specialista finančního controllingu TP 6
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců TP 6
Specialista náboru pracovních sil TP 6
Specialista pracovně právních vztahů TP 6
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců TP 6
Správce aktiv TP 6
Účetní metodik v podnikatelské sféře TP 6
Daňový specialista v podnikatelské sféře P 5
Mzdová účetní P 5
Personalista P 5
Samostatný účetní v podnikatelské sféře P 5
Administrátor projektu PTP 5
Administrativní pracovník P 4
Kontrolor kvality P 4
Správce P 4
Účetní P 4
Manažer první linie PTP 4
Asistentka TP 4
Celní deklarant TP 4
Fakturant TP 4
Firemní recepční TP 4
Hospodářskosprávní referent TP 4
Odborný účetní TP 4
Pokladník TP 4
Pracovník pro evidenci dlouhodobého majetku TP 4
Pracovník pro evidenci zásob TP 4
Pracovník správy pohledávek TP 4
Referent péče o hmotný majetek TP 4
Technickoadministrativní pracovník P 3
Servisní pracovník u zákazníka PTP 3
Pracovník podatelny TP 3
Spisový manipulant TP 3
Všeobecný technickoadministrativní pracovník TP 3

Sektorová rada pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Bankovní specialista P 7
Investiční makléř P 7
Pojišťovací makléř P 7
Specialista v pojišťovnictví P 7
Dealer TP 7
Disponent likvidace pojistných událostí TP 7
Disponent likvidace zahraničních pojistných událostí TP 7
Disponent vzniku pojištění TP 7
Disponent zajištění TP 7
Hlavní metodik v pojišťovnictví TP 7
Makléř TP 7
Pojistný analytik TP 7
Pojistný matematik TP 7
Produktový manažer v pojišťovnictví TP 7
Riskmanažer v pojišťovnictví TP 7
Specialista analýzy finančního trhu TP 7
Specialista bankovních strategií TP 7
Specialista devizových obchodů TP 7
Specialista kapitálových obchodů TP 7
Specialista metodik bankovních hotovostních operací TP 7
Specialista rozvoje bankovních obchodů TP 7
Specialista systému platebních karet TP 7
Specialista úvěrových rizik TP 7
Upisovatel rizik pro neživotní pojištění TP 7
Upisovatel rizik pro pojištění osob TP 7
Vyšetřovatel v pojišťovnictví TP 7
Samostatný bankovní pracovník P 6
Samostatný pracovník v pojišťovnictví P 6
Asistent riskmanažera v pojišťovnictví TP 6
Bankovní ekonom TP 6
Dealer asistent TP 6
Metodik bankovních hotovostních operací TP 6
Metodik v pojišťovnictví TP 6
Pojistný matematik asistent TP 6
Samostatný pojišťovací poradce TP 6
Samostatný pracovník devizových obchodů TP 6
Samostatný pracovník hypotečních úvěrů TP 6
Samostatný pracovník kapitálových obchodů TP 6
Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů TP 6
Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví TP 6
Samostatný pracovník řízení úvěrů TP 6
Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia TP 6
Samostatný pracovník systému platebních karet TP 6
Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů TP 6
Samostatný technik likvidace pojistných událostí TP 6
Upisovatel asistent TP 6
Samostatný likvidátor pojistných událostí P 5
Zprostředkovatel hypotečních úvěrů P 5
Bankovní pracovník P 4
Klientský pracovník v pojišťovnictví P 4
Likvidátor škod z cestovního pojištění P 4
Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu P 4
Likvidátor škod z pojištění osob P 4
Taxátor pojistných smluv P 4
Technik likvidace pojistných událostí P 4
Bankovní pokladník TP 4
Makléř asistent TP 4
Pojišťovací poradce TP 4
Pojišťovací poradce na přepážce TP 4
Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků TP 4
Pracovník kapitálových obchodů TP 4
Pracovník klientského centra banky TP 4
Pracovník klientského centra pojišťovny TP 4
Pracovník podpisových vzorů TP 4
Pracovník řízení úvěrů TP 4
Pracovník spotřebitelských úvěrů TP 4
Pracovník správy úvěrového portfolia TP 4
Pracovník systému platebních karet TP 4
Pracovník vnitřních bankovních služeb TP 4
Směnárník TP 4
Likvidátor škod z pojištění vozidel P 3

SR pro informační technologie a elektronické komunikace

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Inženýr IT a řídících systémů P 7
Podnikový architekt P 7
Programátor analytik P 7
Specialista správy operačních systémů a sítí P 7
Systémový inženýr správy aplikací P 7
Technik telekomunikací a radiokomunikací specialista P 7
Webdesigner specialista P 7
Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích TP 7
Inženýr IT TP 7
Projektant v elektronických komunikacích specialista TP 7
Systémový inženýr řídícího systému TP 7
Technický manažer provozu radiokomunikací v elektronických komunikacích TP 7
Technický manažer provozu telekomunikací v elektronických komunikacích TP 7
Vývojový a výzkumný pracovník pro elektronické komunikace TP 7
Nákupčí informačních a komunikačních technologií P 6
Samostatný programátor P 6
Samostatný správce aplikací P 6
Samostatný technik IT P 6
Samostatný technik telekomunikací a radiokomunikací P 6
Správce operačních systémů a sítí P 6
Webdesigner P 6
Business analytik TP 6
Návrhář databází TP 6
Samostatný technik dispečer provozu v elektronických komunikacích TP 6
Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích TP 6
Samostatný technik projektant v elektronických komunikacích TP 6
Samostatný technik přenosových zařízení v elektronických komunikacích TP 6
Technik zabezpečovací letecké techniky TP 6
Analytik IT P 5
Business Architekt P 5
Solutions Architect P 5
Grafik uživatelského rozhraní TP 5
Návrhář podnikových procesů TP 5
Návrhář software TP 5
Procesní konzultant TP 5
Správce databází TP 5
Operátor výpočetní techniky P 4
Programátor P 4
Servisní technik metalických sítí P 4
Správce aplikací P 4
Správce IT P 4
Technik IT P 4
Technik telekomunikací a radiokomunikací P 4
Technik v elektronických komunikacích P 4
Dispečer provozu v elektronických komunikacích TP 4
Montér bezdrátových sítí TP 4
Servisní technik bezdrátových sítí TP 4
Správce datového centra TP 4
Správce operačních systémů pro malé a střední organizace TP 4
Správce sítí pro malé a střední organizace TP 4
Správce SW aplikací TP 4
Správce webových aplikací TP 4
Technik kontrolor elektronických komunikací TP 4
Technik projektant v elektronických komunikacích TP 4
Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích TP 4
Technik radiokomunikačních zařízení v elektronických komunikacích TP 4
Technik sítí v elektronických komunikacích TP 4
Technik spojovacích zařízení v elektronických komunikacích TP 4
Mechanik zařízení elektronických komunikací P 3
Montér elektronických komunikačních sítí P 3
Montér metalických kabelů P 3
Montér optických kabelů P 3
Montér slaboproudých metalických sítí P 3
Technik PC a periférií P 3
Pomocný pracovník elektronických komunikací P 1

Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Starožitník P 4
Zpracovatel drahých kamenů P 4
Brusič drahých kamenů TP 4
Kamnář pro renovaci dobových topidel TP 4
Rytec drahých kamenů TP 4
Cínař P 3
Hodinář P 3
Instalatér P 3
Kamnář P 3
Kominík P 3
Košíkář a pletař P 3
Kovotlačitel P 3
Krejčí scénických kostýmů a krojů P 3
Malíř, lakýrník a natěrač P 3
Mechanik plynových zařízení P 3
Modelář výstavních modelů P 3
Montér hydroizolací P 3
Montér izolací proti chemickým vlivům P 3
Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov P 3
Montér suchých staveb P 3
Montér tepelných foukaných izolací P 3
Montér tepelných izolací P 3
Obkladač P 3
Obkladač prefabrikovaných konstrukcí P 3
Obuvník scénické a krojové obuvi P 3
Pasíř P 3
Podlahář P 3
Pokrývač P 3
Pozlacovač rámař P 3
Prodavač uměleckých předmětů P 3
Ruční krajkářka P 3
Ruční tkadlec P 3
Ruční vyšívačka P 3
Sklenář P 3
Štukatér P 3
Tesař P 3
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb P 3
Tkadlec tapiserií P 3
Umělecký kameník P 3
Umělecký kašér P 3
Umělecký keramik P 3
Umělecký knihař P 3
Umělecký kovář a zámečník P 3
Umělecký kovolijec a cizelér P 3
Umělecký leptař skla P 3
Umělecký malíř P 3
Umělecký mozaikář P 3
Umělecký pasíř P 3
Umělecký pozlacovač P 3
Umělecký rytec P 3
Umělecký řezbář P 3
Umělecký sklář P 3
Umělecký sklenář P 3
Umělecký štukatér P 3
Umělecký truhlář P 3
Výrobce dřevěných hraček P 3
Výrobce loutek P 3
Výrobce v lidové umělecké výrobě P 3
Zhotovitel šperků a klenotů z drahých kovů P 3
Zlatotepec P 3
Kamnář montér kachlových kamen a kachlových sporáků TP 3
Kamnář montér krbů TP 3
Kamnář montér topidel s teplovodními systémy TP 3
Kamnář technik individuálně stavěných topidel TP 3
Kominík - kontrola a čištění spalinových cest TP 3
Kominík - měření spalin TP 3
Kominík - montáž komínů a komínových vložek TP 3
Kominík - revizní technik spalinových cest TP 3
Lakýrník a natěrač TP 3
Malíř TP 3
Montér izolací plochých střech TP 3
Montér izolací spodní stavby TP 3
Montér kazetových podhledů TP 3
Montér půdních vestaveb TP 3
Montér suchých podlah TP 3
Montér suchých stěn a stropních podhledů TP 3
Montér tepelných izolací technologických zařízení TP 3
Montér tepelných izolací technologických zařízení - klempíř TP 3
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení TP 3
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace TP 3
Podlahář dřevěných podlah TP 3
Podlahář laminátových podlah TP 3
Podlahář povlakových podlah TP 3
Podlahář průmyslových podlah TP 3
Podlahář sportovních podlah TP 3
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými TP 3
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými TP 3
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice TP 3
Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových TP 3
Pokrývač skládaných krytin plechových TP 3
Pokrývač skládaných krytin vláknocementových TP 3
Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice TP 3
Přípravář pro malířské, lakýrnické, natěračské a tapetářské práce TP 3
Stavební klempíř TP 3
Tapetář TP 3
Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí TP 3
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí TP 3
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí TP 3
Topenář TP 3
Umělecký kovář TP 3
Umělecký zámečník TP 3
Zasazovač drahých kamenů TP 3
Zlatník a klenotník TP 3

Sektorová rada pro vyhrazená zařízení

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Konstruktér svařovaných konstrukcí z termoplastů P 7
Svářečský inženýr P 7
Instruktor lešenářské techniky P 4
Operátor energetických zařízení P 4
Revizní technik chladicích zařízení P 4
Revizní technik plynových zařízení P 4
Revizní technik tlakových zařízení P 4
Revizní technik zdvihacích zařízení P 4
Specialista svařování P 4
Svářečský technolog P 4
Technik výtahů P 4
Technolog svařování plastů P 4
Vedoucí provozu lanových drah P 4
Vedoucí provozu lyžařských vleků P 4
Odborný servisní pracovník výtahů TP 4
Operátor horkovodních energetických zařízení TP 4
Operátor parních energetických zařízení TP 4
Projektant lešení TP 4
Revizní technik kotlů TP 4
Revizní technik tlakových nádob stabilních TP 4
Zkušební technik nádob k dopravě plynů TP 4
Zkušební technik výtahů TP 4
Elektrikář mechanik P 3
Elektromechanik lanové dráhy P 3
Elektromechanik pro montáž nábytku P 3
Lešenář P 3
Mechanik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel P 3
Mechanik vnějších potrubních rozvodů z oceli P 3
Mechanik vnějších potrubních rozvodů z plastů P 3
Mechanik výtahů P 3
Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy P 3
Revizní technik nízkotlakých kotelen P 3
Řidič sněžných pásových vozidel P 3
Staniční pracovník lanové dráhy P 3
Svářeč P 3
Svářeč plastů P 3
Svářečský instruktor P 3
Zasněžovač P 3
Elektromechanik chladicích zařízení TP 3
Elektromechanik pro instalatérská zařízení TP 3
Elektromechanik pro technická zařízení TP 3
Elektromechanik pro výtahy TP 3
Elektromontér výtahů TP 3
Izolatér pro montáž vnějších potrubních rozvodů TP 3
Kontrolor těsnosti chladicích zařízení obsahujících F-plyny a regulované látky TP 3
Lešenář – montážník TP 3
Lešenář – šéfmontér TP 3
Montér chladivových izolací TP 3
Montér kotlář a potrubář TP 3
Montér vnějších potrubních rozvodů z oceli TP 3
Montér vnějších potrubních rozvodů z plastů TP 3
Montér výtahů TP 3
Montér výtahů specialista TP 3
Páječ potrubí chladicích systémů TP 3
Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel TP 3
Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel TP 3
Servisní pracovník výtahů TP 3
Servisní technik klimatizace osobních automobilů TP 3
Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů TP 3
Svářeč vnějších potrubních rozvodů z oceli TP 3
Svářeč vnějších potrubních rozvodů z plastů TP 3
Lešenář pomocník P 2
Palič P 2
Topič kotlů P 2
Topič nízkotlakých kotlů P 2
Topič horkovodních kotlů TP 2
Topič nízkotlakých parních kotlů TP 2
Topič nízkotlakých teplovodních kotlů TP 2
Topič parních kotlů TP 2
Lepič plastů P 1
Obsluha lyžařského vleku P 1
Výškový specialista P 1

Sektorová rada pro elektrotechniku

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Inženýr v elektrotechnice P 7
Elektroinženýr dispečer TP 7
Elektroinženýr investic a engineeringu TP 7
Elektroinženýr konstruktér měřících přístrojů TP 7
Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje a přístroje TP 7
Elektroinženýr pracovník řízení jakosti TP 7
Elektroinženýr pro biomedicínu TP 7
Elektroinženýr projektant TP 7
Elektroinženýr technolog TP 7
Elektroinženýr výzkumný a vývojový pracovník TP 7
Samostatný elektrotechnik P 6
Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu TP 6
Samostatný elektrotechnik konstruktér pro elektrické stroje a přístroje TP 6
Samostatný elektrotechnik manažer provozu TP 6
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení jakosti TP 6
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínu TP 6
Samostatný elektrotechnik projektant TP 6
Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů TP 6
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID TP 6
Samostatný elektrotechnik technolog TP 6
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník TP 6
Samostatný technik scénického osvětlení TP 6
Samostatný technik zvuku TP 6
Elektronik P 4
Elektrotechnik P 4
Elektrotechnik dispečer TP 4
Elektrotechnik investic a engineeringu TP 4
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení TP 4
Elektrotechnik kontrolor jakosti TP 4
Elektrotechnik letadlových přístrojů TP 4
Elektrotechnik měřících přístrojů TP 4
Elektrotechnik mistr TP 4
Elektrotechnik normovač TP 4
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID TP 4
Elektrotechnik pro elektrické stroje a přístroje TP 4
Elektrotechnik projektant TP 4
Elektrotechnik technolog TP 4
Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník TP 4
Mechatronik TP 4
Revizní technik elektrických zařízení TP 4
Správce elektronických palubních systémů TP 4
Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť TP 4
Elektromechanik pro slaboproud P 3
Elektromechanik elektronických zařízení TP 3
Elektromechanik elektrotechnických zařízení TP 3
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení TP 3
Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení TP 3
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť TP 3
Elektromechanik vážících zařízení TP 3
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie TP 3
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost TP 3
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v automobilovém průmyslu TP 3
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě TP 3
Mechanik číslicově řízených strojů TP 3
Montér slaboproudých zařízení TP 3
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice P 1

Sektorová rada pro ozbrojené složky

Legenda:

 • aktuálně vytvářená pozice
 • schválená pozice
 • aktualizuje se
 • SR navrhuje vytvořit/aktualizovat
Status Název jednotky Typ Úroveň
Kontrolor, interní auditor - rada, vrchní komisař P 7
Operační důstojník P 7
Policista-rada P 7
Pověřený orgán vězeňské služby P 7
Právník - rada, vrchní komisař P 7
Příslušník - manager ozbrojených složek P 7
Příslušník celní správy - právník P 7
Příslušník celní správy - referent strategického plánování P 7
Příslušník HZS ČR - rada P 7
Psycholog - rada, vrchní komisař P 7
Specialista vězeňské služby P 7
Liniový manager ozbrojených složek TP 7
Metodik pro výkon vazby a trestu TP 7
Policejní potápěč - rada TP 7
Policejní pyrotechnik - rada TP 7
Příslušník SKPV - rada TP 7
Rada vězeňské služby TP 7
Specialista v oblasti civilní nouzové připravenosti a strategií - rada TP 7
Specialista v oblasti financování výkonu služby - rada TP 7
Specialista v oblasti IZS a řízení jednotek PO - rada TP 7
Specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování - rada TP 7
Specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva - rada TP 7
Specialista v oblasti požární prevence a SPD - rada TP 7
Specialista v oblasti služebních vztahů - rada TP 7
Specialista v oblasti vzdělávání - rada TP 7
Střední manager ozbrojených složek TP 7
Technik KIS - rada TP 7
Technik služeb - rada TP 7
Top manager ozbrojených složek TP 7
Učitel odborných předmětů vězeňské služby TP 7
Celník - koordinátor výkonu služby P 6
Celník v agendě pátrání P 6
Důstojník pozemních sil P 6
Důstojník vzdušných sil P 6
Inspektor vězeňské služby P 6
Policista-komisař P 6
Policista-vrchní komisař P 6
Příslušník celní správy - konzultant celní a daňové problematiky P 6
Příslušník celní správy - právní referent P 6
Příslušník celní správy - specialista mezinárodní spolupráce P 6
Příslušník celní správy v oblasti celní P 6
Příslušník celní správy v oblasti daňové - metodik P 6
Příslušník celní správy v oblasti inspekce a vnitřní kontroly P 6
Příslušník celní správy v oblasti kontrol P 6
Příslušník celní správy v oblasti metodiky dohledu P 6
Příslušník celní správy v oblasti podpory řízení P 6
Příslušník HZS ČR - komisař P 6
Příslušník HZS ČR - vrchní komisař P 6
Sociální pracovník ve vězeňské službě P 6
Speciální pedagog ve vězeňské službě P 6
Vychovatel ve vězeňské službě P 6
Celník - referent pátrání TP 6
Inspektor dozorčí služby TP 6
Inspektor strážní služby TP 6
Justiční stráž TP 6
Lektor - instruktor - komisař TP 6
Lektor - instruktor - vrchní komisař TP 6
Operační důstojník - komisař TP 6
Operační důstojník - vrchní komisař TP 6
Pilot vzdušných sil TP 6
Policejní kynolog - komisař TP 6
Policejní kynolog - vrchní komisař TP 6
Policejní potápěč - komisař TP 6
Policejní potápěč - vrchní komisař TP 6
Policejní pyrotechnik - komisař TP 6
Policejní pyrotechnik - vrchní komisař TP 6
Policejní technik - komisař TP 6
Policejní technik - vrchní komisař TP 6
Příslušník celní správy v oblasti celní - metodik TP 6
Příslušník celní správy v oblasti celní - referent agendy APEO a OHS TP 6
Příslušník celní správy v oblasti celní - tarifér TP 6
Příslušník celní správy v oblasti kontrol - kontrolor TP 6
Příslušník celní správy v oblasti kontrol - metodik TP 6
Příslušník celní správy v oblasti metodiky dohledu - metodik mobilního dohledu TP 6
Příslušník celní správy v oblasti metodiky dohledu - metodik výcviku služebních zvířat TP 6
Příslušník celní správy v oblasti pátrání - analytik TP 6
Příslušník celní správy v oblasti pátrání - metodik TP 6
Příslušník celní správy v oblasti pátrání - referent informační podpory TP 6
Příslušník celní správy v oblasti pátrání - specialista informačních systémů TP 6
Příslušník celní správy v oblasti podpory řízení - analytik TP 6
Příslušník celní správy v oblasti podpory řízení - referent krizového řízení TP 6
Příslušník ochranné služby - komisař TP 6
Příslušník ochranné služby - vrchní komisař TP 6
Příslušník SKPV - komisař TP 6
Příslušník SKPV - vrchní komisař TP 6
Příslušník služby cizinecké policie - komisař TP 6
Příslušník služby dopravní policie - komisař TP 6
Příslušník služby pořádkové a železniční policie - komisař TP 6
Příslušník služby pořádkové a železniční policie - vrchní komisař TP 6
Příslušník služby správních činností - komisař TP 6
Specialista v oblasti civilní nouzové připravenosti a strategií - vrchní komisař TP 6
Specialista v oblasti financování výkonu služby - komisař TP 6
Specialista v oblasti financování výkonu služby - vrchní komisař TP 6
Specialista v oblasti IZS a řízení jednotek PO - komisař TP 6
Specialista v oblasti IZS a řízení jednotek PO - vrchní komisař TP 6
Specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování - komisař TP 6
Spe