Profesní kvalifikace

Sektorová rada pro zemědělství

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Vedoucí bioplynové stanice 7
Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu 7
Florista designér 6
Zemědělský poradce pro ochranu rostlin 6
Samostatný technik arborista 5
Technik množení rostlin 5
Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu 5
Agronom pícninář 4
Agronom pro léčivé a aromatické rostliny 4
Agronom pro obiloviny 4
Agronom pro okopaniny 4
Agronom pro olejniny 4
Agronom pro pěstování chmele 4
Agronom pro technické plodiny 4
Agronom zelinář 4
Florista aranžér 4
Greenkeeper 4
Hodnotitel koní 4
Hodnotitel vína 4
Chovatel exotických ptáků 4
Chovatel savců pro zájmové chovy 4
Podkovář specialista 4
Rybářský technik pro intenzivní chov ryb 4
Rybářský technik rybníkář 4
Servisní technik zemědělské mechanizace 4
Stavitel automatických závlah 4
Stavitel koupacích jezírek a biotopů 4
Technik arborista 4
Technik květinář 4
Technik ovocnář 4
Technik pro přípravu substrátů a hnojení 4
Technik pro zpracování ryb 4
Technik realizace a údržby zeleně 4
Technik školkař 4
Technik vinař 4
Technik vinohradník 4
Zemědělský mechanizátor pro rostlinnou výrobu 4
Zemědělský mechanizátor pro živočišnou výrobu 4
Zootechnik drůbežář 4
Zootechnik pro chov koní 4
Zootechnik pro chov prasat 4
Zootechnik pro chov skotu 4
Zootechnik v chovu ovcí a koz 4
Cvičitel jezdectví 3
Cvičitel koní pro hiporehabilitaci 3
Europodkovář 3
Florista 3
Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců 3
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz 3
Chovatel a ošetřovatel prasat 3
Chovatel a ošetřovatel skotu 3
Chovatel koní 3
Chovatel okrasných a akvarijních ryb 3
Chovatel terarijních zvířat 3
Chovatel včel 3
Chovatel vodní drůbeže 3
Jezdec a chovatel dostihových koní 3
Jezdec a chovatel sportovních koní 3
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 3
Kočí 3
Kočí v lesní těžbě 3
Krajinář 3
Květinář 3
Kynolog chovatel 3
Kynolog výcvikář (cvičitel) 3
Líhňař 3
Opravář malé zemědělské mechanizace 3
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat 3
Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin 3
Ošetřovatel a prodejce zviřat pro zájmové chovy 3
Ošetřovatel koní 3
Ovocnář 3
Paznehtář 3
Pěstitel chmele 3
Pěstitel léčivých a aromatických rostlin 3
Pěstitel základních plodin (traktorista) 3
Pracovník obsluhy bioplynových stanic 3
Prodejce v zahradním centru 3
Producent krmného hmyzu 3
Producent savců pro krmné a pokusné účely 3
Pstruhař 3
Rybníkář 3
Sadovník 3
Střihač ovcí 3
Školkař 3
Vinohradník-vinař 3
Zakládání travnatých ploch 3
Zelinář 3
Zemědělský kovář 3
Zpracovatel ryb 3
Zpracovatel včelích produktů 3
Pomocník podkováře 2
Ruční práce v produkčním zahradnictví 2
Údržba veřejné zeleně 2
Vazačské práce 2
Zemědělský dělník 2

Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Podnikový ekolog 7
Technik specialista pro odpadové hospodářství 7
Technik specialista pro ochranu ovzduší 7
Technik specialista pro ochranu vod 7
Pracovník environmentální výchovy 5
Samostatný skalník 5
Technik diagnostik kanalizační sítě 5
Vodárenský technik telemetrie a automatizace 5
Lesní technik lesník pro pěstební činnost 4
Lesní technik lesník pro těžební činnost 4
Lesní technik myslivec 4
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 4
Lesní technik pro osvětovou činnost 4
Lesní technik školkař 4
Lesní technik taxátor 4
Opravář štěpkovacích strojů 4
Opravář těžebně-dopravních strojů 4
Průvodce přírodou 4
Strážce přírody 4
Technický  pracovník pro katastr a restituce v lesním hospodářství 4
Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství 4
Technik čištění odpadních vod 4
Technik dispečer odpadních vod 4
Technik dispečer pitné vody 4
Technik kanalizačních sítí 4
Technik odvodňovacích soustav 4
Technik pro odpadové hospodářství 4
Technik protierozních opatření 4
Technik štěpkovacích strojů 4
Technik těžebně-dopravních strojů 4
Technik úpravy vody 4
Technik vodovodních sítí 4
Technik zařízení pro ochranu ovzduší 4
Technik zařízení pro ochranu vod 4
Technik závlahových soustav 4
Technolog odpadních vod 4
Technolog pitné vody 4
Těžař dříví těžebně-dopravními stroji 4
Vodohospodářský technik dispečer 4
Vodohospodářský technik hrázný jezný 4
Vodohospodářský technik správy povodí 4
Vodohospodářský technik správy vodního toku 4
Diagnostik kanalizační sítě 3
Diagnostik vodovodní sítě 3
Dopravce dříví 3
Hrázný a jezný 3
Chlorovač 3
Mechanizátor pro pěstební činnost 3
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách 3
Montér vodoměrů 3
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů 3
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace 3
Odečítač vodoměrů 3
Opravář pro pěstební a školkařskou techniku 3
Opravář těžební techniky 3
Poříčný 3
Pracovník chovu pernaté zvěře 3
Pracovník chovu spárkaté zvěře 3
Pracovník pro odpadové hospodářství 3
Pracovník pro podpůrné agrotechnické činnosti v myslivosti 3
Pracovník v manipulačních skladech 3
Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší 3
Pracovník zařízení pro ochranu vod 3
Provozní montér kanalizací 3
Provozní montér vodovodů 3
Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin 3
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 3
Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod 3
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody 3
Těžař dříví motomanuální 3
Údržba lesních cest 3
Vodař - údržba vodních toků 3
Vzorkař odpadních vod 3
Vzorkař pitné vody 3
Lesní dělník v pěstební činnosti 2
Lesní dělník ve školkařství 2
Obsluha křovinořezu 2
Obsluha motorové pily 2

Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Specialista poradenství a prodeje krmných směsí 7
Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin 7
Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství 6
Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství 6
Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství 6
Samostatný technolog v krmivářství 6
Operátor pasterační stanice 4
Operátor přípravy zákysů 4
Operátor soloven sýrů 4
Operátor věžové sušárny mléka a odparky 4
Operátor výroby másla 4
Operátor výroby tavených sýrů 4
Technik mlýnské laboratoře 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství 4
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství 4
Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství 4
Technik pro řízení mlýnské výroby 4
Technik pro řízení výroby těstovin 4
Technik pro řízení výroby v konzervárenství 4
Technik pro řízení výroby v lihovarnictví 4
Technik pro řízení výroby v masném průmyslu 4
Technik pro řízení výroby v mlékárenství 4
Technik pro řízení výroby v pekárenství 4
Technolog mlýnské výroby 4
Technolog v konzervárenství 4
Technolog v mlékárenské a sýrařské výrobě 4
Technolog v pekárenství 4
Technolog zpracování masa 4
Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich 3
Bourání masa 3
Faremní zpracovatel mléka 3
Lihovarník 3
Likérník 3
Manipulant surovárny 3
Manipulant v rafinerii cukru - krystalizaci 3
Mlékař 3
Obsluha lisovacího zařízení ovoce 3
Obsluha mlýnských strojů 3
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením 3
Obsluha zařízení pro konzervaci potravin zmrazováním 3
Obsluha zařízení sil 3
Operátor extruderu v potravinářství a krmivářství 3
Operátor linky pro výrobu krmných směsí 3
Operátor linky pro výrobu premixů 3
Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů 3
Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat 3
Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách 3
Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách 3
Pracovník varny pivovaru 3
Pracovník výroby hotových pokrmů 3
Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce 3
Pracovník výroby ovocných destilátů 3
Pracovník výroby ovocných koncentrátů 3
Pracovník výroby ovocných nápojů 3
Pracovník výroby ovocných pomazánek 3
Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb 3
Přeprava a ustájení jatečných zvířat 3
Příjem surovin pro výrobu potravin 3
Řemeslná výroba perníků 3
Řemeslné zpracování čokolády 3
Skladování a distribuce potravin 3
Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků 3
Sýrař 3
Vinař 3
Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty 3
Výroba chleba a běžného pečiva 3
Výroba jemného pečiva 3
Výroba karamelových a kandytových výrobků 3
Výroba konzerv 3
Výroba lahůdek 3
Výroba majonéz a omáček 3
Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků 3
Výroba nečokoládových cukrovinek 3
Výroba perníků 3
Výroba potravin 3
Výroba restauračních moučníků 3
Výroba rybích lahůdek 3
Výroba těstovin 3
Výroba trvanlivého pečiva 3
Výroba zákusků a dortů 3
Výroba zmrzlin 3
Zpracování živočišných tuků 3
Krmivářský dělník 2
Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže 2
Porážení, jatečné opracování a porcování králíků 2
Potravinářský dělník 2
Výrobce knedlíků 2

Sektorová rada pro těžbu a úpravu nerostných surovin

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Dispečer důlní výroby 4
Dispečer lomové těžby 4
Operátor pasové dopravy 4
Operátor podzemního zásobníku plynu 4
Pracovník výplachového servisu 4
Pracovník výzkumu vrtů a sond 4
Servisní technik karotážních přístrojů 4
Technik karotáže a perforace 4
Technik přípravy důlní výroby 4
Technik přípravy lomové těžby 4
Technik řízení montáže a údržby strojní dopravy 4
Technolog důlního díla 4
Technolog těžby ropy a zemního plynu 4
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu 4
Výplachový technik 4
Báňský úpravář uhlí 3
Báňský úpravář uranu 3
Horník kombajnér rubání a ražení 3
Horník předák rubání a ražení 3
Horník v ostatních činnostech v dole 3
Hydraulikář v těžbě a úpravě nerostných surovin 3
Klapkař 3
Mechanik geologicko-průzkumných zařízení 3
Narážeč 3
Obsluha nakládacích a přibírkových strojů 3
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji 3
Obsluha třídírny uranu 3
Obsluha úpravny kamene 3
Provozní těžař ropy a plynu 3
Řidič důlní kolejové lokomotivy 3
Řidič kolesového nakladače 3
Řidič pásového vozu 3
Řidič rypadla 3
Řidič velkostroje 3
Řidič závěsné lokomotivy v dole 3
Vrtač pro trhací práce 3
Vrtač průzkumných vrtů 3
Vrtač v dole 3

Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Samostatný kožařský technik designér a modelář 6
Samostatný kožařský technik nákupčí 6
Samostatný kožařský technik řízení a kontroly kvality 6
Samostatný kožařský technik technolog 6
Samostatný oděvní technik technolog 6
Samostatný textilní technik technolog 6
Kožařský technik designér a modelář 4
Kožařský technik kontrolor kvality 4
Kožařský technik návrhář a modelář rukavičkářských výrobků 4
Kožařský technik obchodník 4
Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač 4
Kožařský technik technolog pro výrobu usní a kožešin 4
Kožařský technik technolog výroby obuvi 4
Kožařský technik vedoucí výrobního provozu 4
Oděvní návrhář a modelář 4
Oděvní stylista 4
Oděvní technik dispečer 4
Oděvní technik konstruktér a modelář 4
Oděvní technik kvality 4
Oděvní technik mistr 4
Oděvní technik střihač 4
Oděvní technik technolog 4
Operátor oděvní výroby 4
Operátor textilní výroby 4
Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů 4
Technik čistírny 4
Technik prádelny 4
Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 4
Technolog technických textilií 4
Textilní návrhář 4
Textilní technik desinatér 4
Textilní technik dispečer 4
Textilní technik kvality 4
Textilní technik mistr 4
Textilní technik technolog 4
Barvíř textilií 3
Brašnář 3
Detašér čistírny a prádelny 3
Kloboučník 3
Kožařský technik mistr 3
Koželuh 3
Kráječ kožešinových a usňových dílců 3
Modistka 3
Obuvník pro gumárenskou výrobu 3
Obuvník pro plastikářskou výrobu 3
Obuvník pro sériovou výrobu 3
Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi 3
Obuvník pro zakázkovou výrobu 3
Opravář obuvi a kožedělného zboží 3
Pletař 3
Plsťař 3
Pracovník pronájmu prádla 3
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin 3
Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění 3
Pracovník provozu prádelny 3
Přadlák 3
Rukavičkář 3
Sedlář 3
Seřizovač šicích strojů 3
Střihač oděvů 3
Svrškařka 3
Šička kožešinových a usňových výrobků 3
Šička kusových výrobků 3
Šička oděvních výrobků 3
Švadlena 3
Textilní mistr 3
Tiskař textilií 3
Tiskař textilií na digitálních tiskacích strojích 3
Tkadlec 3
Úpravář kožešin 3
Úpravář srsti 3
Úpravář textilií 3
Úpravář usní 3
Úpravy a opravy oděvů 3
Výrobce obuvnických komponentů a polotovarů 3
Výrobce technických textilií 3
Vysekávač 3
Zhotovování dámských kostýmů a plášťů 3
Zhotovování pánských obleků 3
Zhotovování pánských plášťů a bund 3
Zhotovování sukní, halenek a šatů 3
Zušlechťovač plsti 3
Dělník v koželužské výrobě 2
Dělník v obuvnické výrobě 2
Dělník v oděvní výrobě 2
Dělník v textilní výrobě 2
Dělník v brašnářské výrobě 2
Dělník v rukavičkářské výrobě 2

Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Mistr řemesla v oboru čalouník-dekoratér 5
Interiérový poradce 4
Operátor automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě 4
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě 4
Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě 4
Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě 4
Papírenský přípravář 4
Strojník papírenského stroje 4
Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů 4
Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů 4
Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 4
Výrobce a opravář smyčců 4
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 4
Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů 4
Dekoratér 3
Dílenský montážník nábytku 3
Ladič pian 3
Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů 3
Montážník dřevostaveb 3
Montážník interiérových dveří a zárubní 3
Montážník nábytkových sestav 3
Montážník nábytku 3
Obsluha dřevařských strojů a zařízení 3
Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě 3
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 3
Obsluha vrtacích strojů v nábytkářské výrobě 3
Pracovník dýhování a laminátování nábytku 3
Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě 3
Pracovník olepování tvarových bočních ploch v nábytkářské výrobě 3
Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě 3
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku 3
Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva 3
Pracovník tvarového broušení v nábytkářské výrobě 3
Pracovník vypěňování tvarovek z polyuretanových pěn 3
Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek 3
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu 3
Pracovník výroby ohýbaného nábytku z vrstveného dřeva 3
Pracovník výroby sesazenek 3
Šička interiérového vybavení 3
Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy 3
Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek 3
Truhlář pro výrobu oken a dveří 3
Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí 3
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů 3
Výroba matrací z matracových prefabrikátů 3
Výroba matracových potahů 3
Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů 3
Výroba polotovarů pro matracové potahy 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 3
Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 3
Výrobce a opravář čalounění dveří 3
Výrobce masivních bloků dřevostaveb 3
Výrobce matracových jader 3
Výrobce rámových dřevostaveb 3
Výrobce roubenek a srubů 3
Výrobce skeletových dřevostaveb 3
Zhotovování knoflíků 3
Dělník čištění a kontroly dílců, balení výrobků 2
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů 2
Dělník v čalounické výrobě 2
Dělník výroby bednění 2
Dělník výroby drobných dřevěných výrobků 2
Dělník výroby dřevařských polotovarů 2
Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců 2

Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Designér koupelen 5
Konstruktér modelů a forem v keramické výrobě 5
Keramický technik kontrolor jakosti 4
Keramický technik mistr 4
Keramický technik technolog 4
Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla 4
Sklářský technik kontrolor jakosti 4
Sklářský technik tavení pro ruční výrobu užitkového skla 4
Sklářský technik technolog pro ruční výrobu užitkového skla 4
Brusič a frézař kamene 3
Brusič skla 3
Brusič skla hladinář 3
Brusič skla hranař 3
Brusič skla kulič 3
Dekoratér ruční dekorace keramiky 3
Dekoratér ruční malírenské dekorace keramiky 3
Dekoratér strojní dekorace keramiky 3
Glazovač keramiky 3
Keramik-modelář 3
Lamač 3
Malíř skla 3
Malíř skla dekoratér pestrou malbou 3
Malíř skla dekoratér vánočních ozdob 3
Malíř skla podkladář 3
Malíř skla reliéfní malbou smaltař 3
Obráběč keramiky 3
Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě 3
Obsluha pálicích pecí 3
Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě 3
Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě 3
Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě 3
Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě 3
Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě 3
Osazovač 3
Písmák 3
Pracovník pískování skla 3
Příprava keramických hmot 3
Rytec skla 3
Rytec skla pro průmyslové rytiny 3
Rytec skla pro umělecké rytiny 3
Sklář pro duté sklo 3
Sklář pro lisované sklo 3
Sklář pro technické sklo 3
Strojník sklářských zařízení pro foukací linky 3
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky 3
Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky 3
Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky 3
Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic 3
Štípač kamene 3
Tavič skloviny 3
Točíř keramiky 3
Vylévač keramiky 3
Výrobce forem ze dřeva 3
Výrobce kovové bižuterie 3
Výrobce kovových forem 3
Výrobce lisované keramiky 3
Výrobce sádrových forem 3
Výrobce skleněné bižuterie 3
Výrobce skleněných vánočních ozdob 3

Sektorová rada pro chemii

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Inženýr chemie produktmanažer 7
REACH manažer 7
Samostatný technik pro recyklaci 6
Chemicko-farmaceutický analytik 4
Chemicko-farmaceutický operátor 4
Chemický technik - environmentální geochemik 4
Chemický technik analytik 4
Chemický technik manažer provozu 4
Chemický technik mistr 4
Chemický technik operátor 4
Chemický technik plánovač 4
Chemický technik pro environment 4
Chemický technik pro kompozitní materiály 4
Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů 4
Chemický technik produktmanažer 4
Chemický technik technolog 4
Technik pro recyklaci 4
Technolog gumárenské výroby 4
Technolog pro recyklaci odpadových pneumatik a pryží 4
Technolog pro recyklaci odpadů z energetických zařízení 4
Technolog pro recyklaci plastů 4
Technolog pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů 4
Technolog zpracování plastů 4
Chemik - laborant 3
Chemik pro obsluhu zařízení 3
Chemik pro vzorkování 3
Konfekcionér gumárenské výroby 3
Lisovač gumárenské výroby 3
Obsluha gumárenských zařízení 3
Obsluha plastikářských zařízení 3
Obsluha recyklačních zařízení 3
Operátor zpracování dílů z kompozitů 3
Pracovník pro recyklaci 3
Pracovník pro recyklaci elektroodpadů 3
Pracovník pro recyklaci vozidel s ukončenou životností (autovraků) 3
Seřizovač gumárenských zařízení 3
Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 3
Vizuální kontrolor gumárenské výroby 3
Dělník pro recyklaci 2
Dělník v chemické výrobě 2

Sektorová rada pro strojírenství

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Letecký mechanik pro drak 4
Letecký mechanik pro letadlové agregáty 4
Letecký mechanik pro pohonné jednotky 4
Servisní technik ve strojírenství 4
Strojírenský technik konstruktér 4
Strojírenský technik projektant 4
Strojírenský technik technolog 4
Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 4
Technik řízení jakosti ve strojírenství 4
Broušení kovových materiálů 3
Brusič nožířských výrobků 3
Frézování kovových materiálů 3
Galvanizér 3
Chirurgický nástrojař 3
Kalič 3
Klempíř drakař 3
Klempíř strojní 3
Lakýrník ve strojírenství 3
Lepič vrstvených konstrukcí letadel 3
Letecký mechanik potrubář 3
Letecký sestavář - nýtař 3
Mechanik kolejových vozů 3
Mechanik motorových lokomotiv 3
Mechanik motorových lokomotiv motorář 3
Mechanik motorových lokomotiv potrubář 3
Mechanik optických přístrojů 3
Mechanik přístrojů a strojů 3
Montér ocelových konstrukcí 3
Montér točivých strojů 3
Montér vzduchotechniky 3
Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 3
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 3
Nástrojař pro přípravky a měřidla 3
Nástrojař pro řezné nástroje 3
Nožíř 3
Obsluha CNC obráběcích strojů 3
Opravář strojů a zařízení 3
Optik 3
Optik pro brýlovou techniku 3
Ostřič nástrojů 3
Provozní zámečník 3
Rýsovač 3
Rytec kovů 3
Seřizovač konvenčních obráběcích strojů 3
Smaltér 3
Soustružení kovových materiálů 3
Tvářeč plastů pro letadla 3
Vahař 3
Vrtání kovových materiálů 3
Zámečník 3
Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel 3
Dělník ve strojírenské výrobě 2
Kontrolor strojírenských výrobků 2
Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu 2
Montér strojů a zařízení 2
Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu 2
Strojní rytec 2
Základní kovoobráběčské práce 2

Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Hutní technik dispečer 4
Hutní technik metalurg 4
Hutní technik mistr 4
Hutní technik operátor 4
Hutní technik přípravář výroby 4
Hutní technik řízení jakosti 4
Hutní technik technolog 4
Kovárenský technik mistr 4
Kovárenský technik technolog 4
Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů 4
Metalograf 4
Slévárenský technik metalurg 4
Slévárenský technik mistr 4
Slévárenský technik modelář 4
Slévárenský technik řízení jakosti 4
Slévárenský technik technolog 4
Slévárenský technik technolog IT 4
Expedient metalurgických výrobků 3
Formíř-jádrař 3
Hutník přípravář vsázky aglomerace 3
Hutník tavič neželezných kovů 3
Hutník tavič oceli 3
Hutník tažeč kovů 3
Hutník v recyklaci neželezných kovů 3
Hutník valcíř kovů 3
Hutník vysokopecař 3
Koksař obsluha baterií 3
Koksař obsluha chemické části koksovny 3
Kovář ruční 3
Kovář strojní 3
Laborant v metalurgii 3
Lisař na protlačovacích lisech 3
Lisař na strojích s manuální obsluhou 3
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách 3
Modelář ve slévárenství 3
Tavič 3

Sektorová rada pro energetiku

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Samostatný projektant elektroenergetických sítí 6
Samostatný projektant elektroenergetických stanic 6
Mistr výstavby energetických zařízení 4
Operátor turbíny 4
Stavbyvedoucí energetických zařízení 4
Technik inteligentních elektroinstalací 4
Technik měření v elektroenergetice 4
Technik provozu malé elektrárny 4
Technik údržby ochran 4
Elektromontér fotovoltaických systémů 3
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily 3
Montér elektrických instalací 3
Montér elektrických rozvaděčů 3
Montér elektrických sítí 3
Montér elektrorozvodných sítí 3
Montér hromosvodů 3
Montér inteligentních elektroinstalací 3
Montér izolovaných vedení 3
Montér kabelových technologií pro silnoproud 3
Montér měření v elektroenergetice 3
Montér prací pod napětím NN 3
Montér prací pod napětím NN do 1000V 3
Montér slaboproudých zařízení 3
Montér tepelných čerpadel 3
Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím 3
Operátor zařízení pro výrobu páry/teplé vody pro energetiku 3
Elektrická zařízení 2
Elektrické instalace 2
Elektrické rozvody 2

Sektorová rada pro stavebnictví

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Rozpočtář staveb 4
Technik pro dopravní stavby 4
Technik pro pozemní stavby 4
Technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 4
Technik pro techniku prostředí staveb 4
Betonář 3
Dlaždič 3
Montér betonových stavebních konstrukcí 3
Montér dřevěných stavebních konstrukcí 3
Montér kovových stavebních konstrukcí 3
Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí 3
Montér výplní stavebních otvorů 3
Montér zateplovacích systémů 3
Montér zavěšených fasád 3
Montér zdících systémů 3
Omítkář 3
Pracovník pro bezvýkopové technologie 3
Stavební montážník 3
Stavební zámečník 3
Studnař 3
Studnař kopaných studní 3
Studnař vrtaných studní 3
Studnař vrtů pro tepelná čerpadla 3
Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody 3
Tunelář 3
Zedník 3
Zedník 3
Zedník šamotář 3
Železář 3
Asistent v zeměměřictví 2
Stavební dělník 2

Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Vedoucí silniční nákladní dopravy 7
Vedoucí silniční osobní dopravy 7
Dispečer železniční dopravy 5
Kontrolor vozby 5
Strojmistr železniční dopravy 5
Administrátor pošt 4
Dispečer poštovních sběrných přepravních uzlů 4
Dispečer silniční nákladní dopravy 4
Dispečer silniční osobní dopravy 4
Disponent mezinárodního zasilatelství 4
Dozorce depa 4
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení 4
Komandující 4
Kontrolor kvality dopravy 4
Kontrolor přepravy cestujících 4
Logistik skladových operací 4
Logistik v dopravě a přepravě 4
Logistik výroby 4
Nákladní pokladník železniční dopravy 4
Návěstní spojový dozorce 4
Návěstní technik 4
Odborný pracovník obsluhy pošty 4
Odborný referent pro bezpečnost přepravy 4
Odborný referent pro pojištění a reklamace v přepravě 4
Operátor poštovních informačních služeb 4
Osobní pokladník železniční dopravy 4
Pokladník pošty 4
Pracovník poštovní přepážky univerzální 4
Pracovník poštovní přepravy 4
Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz 4
Pracovník vnitřní poštovní služby III 4
Provozní deklarant mezinárodního poštovního provozu 4
Provozní technik silniční dopravy 4
Referent železniční dopravy 4
Reklamant v poštovním provozu 4
Směnař v poštovním provozu 4
Vedoucí poštovního oddělení 4
Vozmistr 4
Výpravčí 4
Zkušební komisař pro profesní způsobilost řidičů 4
Dozorce výhybek 3
Hradlář, hláskař 3
Informátor v dopravě 3
Manipulant se zbožím a materiálem 3
Operátor železniční dopravy 3
Posunovač 3
Poštovní doručovatel 3
Pracovník evidence zásob zboží a materiálu 3
Pracovník poštovní přepážky 3
Pracovník poštovní přepravy I 3
Pracovník vnitřní poštovní služby II 3
Průvodčí osobní přepravy 3
Řidič silniční nákladní dopravy 3
Řidič silniční osobní dopravy 3
Signalista 3
Staniční dozorce 3
Tranzitér 3
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 3
Vedoucí posunu 3
Vlakvedoucí osobní přepravy 3
Výhybkář 3
Kurýr 2
Manipulační pracovník se zbožím ve skladu 2
Pracovník poštovních distribučních služeb 2
Pracovník vnitřní poštovní služby I 2
Traťový dělník 2
Traťový dělník obchůzkář 2

Sektorová rada pro obchod a marketing

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Manažer maloobchodní/franšízové sítě 6
Manažer velkoobchodního skladu 6
Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřenou oblast 6
Analytik provozu prodejen maloobchodu 5
Analytik provozu velkoobchodu 5
Kontrolor prodejen maloobchodu 5
Manažer nákupu velkoobchodu 5
Manažer odbytu velkoobchodu 5
Obchodní referent velkoobchodu 5
Odborný pracovník pro automatické objednávky obchodních jednotek 5
Odborný pracovník pro obchodní software ústředí a prodejen 5
Pracovník podpory prodeje 5
Specialista marketingu 5
Specialista pro merchandising 5
Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží 4
Dražebník 4
Expedient velkoobchodu 4
Obchodní cestující 4
Obchodní zástupce 4
Obchodní zástupce velkoobchodu 4
Obchodník s realitami 4
Odborný pracovník pro inventarizace 4
Pracovník distančního zákaznického servisu 4
Pracovník nákupu velkoobchodu 4
Pracovník obchodního úseku - nákup 4
Pracovník obchodního úseku - prodej 4
Pracovník odbytu velkoobchodu 4
Skladník velkoobchodu 4
Specialista bezpečnosti a hygieny prodeje potravin 4
Specialista internetového obchodu 4
Vedoucí velkoobchodní provozovny 4
Aranžér v maloobchodu 3
Drogista 3
Manažer prodeje 3
Operátor call centra 3
Pokladní 3
Pracovník cenotvorby 3
Prodavač 3
Skladník 3
Pracovník interního zásobování prodejen 2

Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Mistr řemesla v oboru kuchař 5
Průvodce cestovního ruchu 5
Průvodce Prahou 5
Průvodce specialista pro region Jižní Morava 5
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury 5
Vedoucí pracovník turistického informačního centra 5
Cukrář v restauračním provozu 4
Cvičitel horské služby 4
Člen horské služby 4
Horský průvodce 4
Instruktor horské služby 4
Koordinátor služeb pro korporátní klientelu 4
Kuchař pro přípravu pokrmů dietního stravování 4
Místní zástupce cestovní kanceláře 4
Pracovník cestovní kanceláře - specialista pro incoming 4
Pracovník turistického informačního centra 4
Psovod horské služby 4
Recepční v hotelovém provozu 4
Sommelier 4
Vedoucí zájezdu 4
Záchranář pro lyžařské tratě 4
Barman 3
Pivní sommeliér 3
Příprava minutek 3
Příprava pokrmů studené kuchyně 3
Příprava teplých pokrmů 3
Ubytování v soukromí 3
Kuchař expedient 2
Práce v ubytovacím zařízení 2
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 2
Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská 2
Výpomoc při obsluze hostů 2
Výpomoc při přípravě pokrmů 2
Výroba příloh 2

Ssektorová rada pro polygrafii, média a informační služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti 7
Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti 6
Grafik pro digitální média 4
Korektor ve vydavatelství 4
Mechatronik zařízení v grafické výrobě 4
Nákupčí audio, video 4
Nákupčí pro internet, multimédia a nová média 4
Nákupčí tiskových médií 4
Operátor akcidenčních ofsetových kotoučových strojů 4
Operátor na automatických linkách pro dokončující zpracování 4
Operátor novinových ofsetových kotoučových strojů 4
Operátor ofsetových archových strojů 4
Polygrafický technik dispečer 4
Polygrafický technik kontrolor jakosti 4
Polygrafický technik mistr 4
Polygrafický technik technolog 4
Pracovník monitoringu médií 4
Art grafik 3
Knihař na automatických knihařských linkách 3
Knihař na knihařských strojích 3
Mediální plánovač 3
Operátor DTP 3
Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů 3
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů 3
Operátor zhotovení tiskových forem 3
Skenerista retušér 3
Správce tiskových dat 3
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích 3
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích 3
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích 3
Tiskař na ofsetových archových strojích 3
Tiskař na sítotiskových strojích 3
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích 3
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 3

Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 7
Manažer BOZP 7
Specialista bezpečnostního a krizového řízení 7
Vedoucí detektiv 7
Detektiv pro prošetřování událostí 6
Detektiv zpravodajský pracovník 6
Detektivní technik 6
Metodik výcviku soukromých bezpečnostních činností 6
Montér mechanických zábran 6
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP 6
Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření 6
Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog 6
Samostatný bezpečnostní referent 6
Specialista v ergonomii 6
Bezpečnostní konzultant 4
Bezpečnostní referent 4
Detektiv koncipient 4
Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 4
Provozovatel střelnic 4
Technik BOZP 4
Technik elektrické požární signalizace 4
Technik poplachových systémů 4
Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 4
Pracovník osobní ochrany 3
Pracovník ostrahy v obchodě a službách 3
Pracovník ostrahy veřejných akcí 3
Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin 3
Pracovník výjezdové skupiny 3
Pracovník dohledového centra 3
Psovod bezpečnostní služby 3
Technik kamerových systémů 3
Zámkař 3
Strážný 2

Sektorová rada pro osobní služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Provozovatel přírodních a umělých koupališť 6
Wellness specialista 6
Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními 5
Instruktor zdravotní tělesné výchovy seniorů 5
Výživový poradce 5
Aktivizační pracovník pro seniory 4
Detekce anomálií zemské kůry 4
Fotograf architektury a krajiny 4
Fotograf laborant 4
Fotograf pro DTP studio 4
Fotograf vědeckých a technických oborů 4
Fotografický poradce při prodeji fotografické techniky a materiálů 4
Indoor animátor 4
Instruktor aqua fitness 4
Instruktor dětského plavání 4
Instruktor plavání 4
Instruktor potápění 4
Instruktor předsportovní přípravy dětí 4
Instruktor vodní turistiky 4
Instruktor základních pohybových aktivit 4
Mistr plavčí 4
Outdoor animátor 4
Portrétní fotograf 4
Produktový a dokumentační fotograf 4
Reklamní a módní fotograf 4
Reportážní fotograf 4
Sportovní masáž 4
Trenér tanečních technik ART 4
Trenér tanečních technik DISCO DANCE 4
Trenér tanečních technik SPECIÁLNÍCH PÁROVÝCH TANCŮ 4
Trenér tanečních technik STREET DANCE 4
Záchranář na volné vodě 4
Aromaterapeut 3
Asanační pracovník bez fumigantů 3
Asanační pracovník s fumiganty 3
Fotograf - základy fotografování 3
Instruktor aerobiku 3
Instruktor bodystylingu 3
Instruktor cvičení metodou pilates 3
Instruktor indoor cycling 3
Instruktor jógy 3
Instruktor kondiční chůze 3
Instruktor kondičního kickboxu 3
Kadeřník 3
Manikérka a nehtová designérka 3
Obsluha fitness centra 3
Obsluha sauny pro děti a dospělé 3
Obsluha solária 3
Osobní trenér ve fitness 3
Plavčík 3
Strojník bazénu 3
Taneční mistr 3
Technik bazénu 3
Asistent kadeřníka 2
Dezinfektor ve službách 2

Sektorová rada pro ostatní služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Správce budov 6
Administrativní pracovník společenství vlastníků 5
Domovník 5
Administrátor krematoria 4
Administrátor pohřebiště 4
Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel 4
Autotronik hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel 4
Autotronik jednostopých vozidel 4
Autotronik nákladních vozidel a autobusů 4
Autotronik/diagnostik osobních automobilů 4
Cyklomechanik sportovního týmu 4
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 4
Chůva pro dětské koutky 4
Kontrolor stanice měření emisí 4
Kontrolor stanice technické kontroly 4
Poradce pro pozůstalé 4
Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých 4
Provozní vedoucí úklidu 4
Sjednavatel pohřbení 4
Smuteční aranžér 4
Smuteční řečník a obřadník 4
Technik prodeje osobních automobilů 4
Technik příjmu osobních automobilů 4
"Karosář pro opravy karoserií bez lakování metodou PDR (""Paintless Dent Repair"")" 3
Autolakýrník - finální povrchová úprava 3
Autolakýrník - přípravář 3
Doprovázení umírajících a truchlících 3
Hospodyně v domácnosti 3
Hrobník 3
Karosář pro opravy autoskel 3
Karosář pro opravy karoserií 3
Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici 3
Mechanik elektrokol 3
Mechanik hnacích agregátů nákladních vozidel a autobusů 3
Mechanik hnacích agregátů osobních automobilů 3
Mechanik jízdních kol 3
Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů 3
Mechanik komplexního pneuservisu 3
Mechanik motocyklů 3
Mechanik nástaveb, návěsů a přívěsů nákladních vozidel a autobusů 3
Mechanik pneuservisu jednostopých vozidel 3
Mechanik pneuservisu nákladních vozidel a autobusů 3
Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel 3
Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů 3
Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů 3
Mechanik pro prodej jízdních kol 3
Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů 3
Mechanik převodů osobních automobilů 3
Mechanik příslušenství osobních automobilů 3
Mechanik skiservisu 3
Mechanik výroby jízdních kol 3
Obsluha čerpací stanice s PHL 3
Obsluha kremačního zařízení 3
Potápěč operátor 3
Potápěč pracovní 3
Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků 3
Stavitel podzemní hrobky 3
Střihač psů 3
Úklidový pracovník - speciální práce 2
Úklidový pracovník administrativních ploch 2
Úklidový pracovník dopravních prostředků 2
Úklidový pracovník osobních automobilů 2
Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob 2
Úklidový pracovník průmyslových ploch 2
Úklidový pracovník v potravinářských provozech 2
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních 2
Úklidový pracovník venkovních ploch 2

Sektorová rada pro management a administrativu

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Auditor systémů řízení 7
Hlavní účetní v podnikatelské sféře 7
Kouč 7
Manažer kvality 7
Manažer programů a komplexních projektů 7
Manažer projektu 7
Ekonom práce 6
Metrolog 6
Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 6
Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 6
Specialista pracovněprávních vztahů 6
Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 6
Správce báze znalostí 6
Technik kvality 6
Účetní metodik v podnikatelské sféře 6
Administrátor projektu 5
Daňový specialista v podnikatelské sféře 5
Personalista 5
Samostatný účetní v podnikatelské sféře 5
Asistent/ka, sekretář/ka 4
Celní deklarant 4
Fakturant v podnikatelské sféře 4
Firemní pokladník 4
Firemní recepční 4
Kontrolor kvality 4
Mzdové účetnictví 4
Pracovník pro evidenci dlouhodobého majetku v podnikatelské sféře 4
Pracovník pro evidenci zásob v podnikatelské sféře 4
Pracovník správy pohledávek 4
Účetní v podnikatelské sféře 4
Vedoucí týmu 4
Pracovník podatelny 3
Pracovník v administrativě 3
Spisový manipulant 3

Sektorová rada pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Produktový manažer v pojišťovnictví 7
Upisovatel rizik pro neživotní pojištění 7
Upisovatel rizik pro pojištění osob 7
Samostatný likvidátor pojistných událostí 5
Finanční poradce 4
Likvidátor škod z cestovního pojištění 4
Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 4
Likvidátor škod z pojištění osob 4
Likvidátor škod z pojištění vozidel 4
Pojišťovací zprostředkovatel 4
Pracovník klientského centra pojišťovny 4
Taxátor pojistných smluv 4

SR pro informační technologie a elektronické komunikace

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Manažer kybernetické bezpečnosti 7
Podnikový architekt IT v komerčním sektoru 7
Podnikový architekt IT v sektoru státní správy 7
Projektant elektronických komunikací v části technických zařízení budov a uzavřených areálů 7
Architekt kybernetické bezpečnosti 6
Auditor kybernetické bezpečnosti 6
Technik - projektant elektronických komunikací v části technických zařízení budov a uzavřených areálů 6
Webdesigner – interakční designer 6
Webdesigner – webový grafik 6
Webdesigner – webový kodér 6
Analytik kybernetické bezpečnosti 5
Business Analytik 5
Návrhář databází 5
Návrhář software 5
Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů 5
Systémový inženýr řídíciho systému 5
Technik kybernetické bezpečnosti 5
Tester softwaru 5
Montér bezdrátových sítí 4
Nákupčí informačních a komunikačních technologií 4
Programátor 4
Programátor PLC 4
Servisní technik bezdrátových sítí 4
Servisní technik metalických sítí 4
Správce aplikací 4
Správce databází 4
Správce operačních systémů pro malé a střední organizace 4
Správce sítí pro malé a střední organizace 4
Technik inženýrinku 4
Montér metalických kabelů 3
Montér optických kabelů 3
Montér slaboproudých metalických sítí 3
Technik optických sítí 3
Technik PC a periférií 3

Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Mistr řemesla v oboru kamnář 5
Mistr řemesla v oboru malíř, lakýrník, tapetář 5
Mistr řemesla v oboru tesař 5
Brusič drahých kamenů 4
Rytec drahých kamenů 4
Starožitník 4
Výrobce dřevěných loutek 4
Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel 3
Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 3
Kamnář montér topidel s teplovodními systémy 3
Kamnář pro renovaci dobových topidel 3
Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků 3
Kamnář stavitel krbů 3
Kamnář technik 3
Klempíř stavební 3
Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest 3
Kominík - Měření spalin 3
Kominík - Montáž komínů a komínových vložek 3
Kominík - Revizní technik spalinových cest 3
Košíkář a pletař 3
Kovotlačitel 3
Krejčí scénických kostýmů 3
Lakýrník a natěrač 3
Malíř 3
Mechanik plynových zařízení 3
Montér hydroizolací plochých střech 3
Montér hydroizolací spodní stavby 3
Montér izolací proti chemickým vlivům 3
Montér kazetových podhledů 3
Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov 3
Montér půdních vestaveb 3
Montér suchých podlah 3
Montér suchých stěn a stropních podhledů 3
Montér tepelných foukaných izolací 3
Montér tepelných izolací technologických zařízení 3
Montér tepelných stříkaných izolací 3
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 3
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 3
Obkladač 3
Obkladač v prefabrikaci 3
Obuvník scénické obuvi 3
Podlahář betonových podlah 3
Podlahář bezespárých podlah 3
Podlahář dřevěných podlah 3
Podlahář laminátových podlah 3
Podlahář povlakových podlah 3
Podlahář průmyslových podlah 3
Podlahář sportovních podlah 3
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými 3
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými 3
Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice 3
Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových 3
Pokrývač skládaných krytin plechových 3
Pokrývač skládaných krytin vláknocementových 3
Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice 3
Pozlacovač rámů 3
Prodavač uměleckých předmětů 3
Ruční krajkářka 3
Ruční tkadlec 3
Ruční vyšívačka 3
Sklenář 3
Stavební klempíř plechových fasád 3
Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin 3
Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny 3
Stavební klempíř pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce 3
Stavební klempíř pro zhotovování drážkových krytin 3
Štukatér 3
Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 3
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb 3
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí 3
Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 3
Tkadlec tapisérií 3
Topenář 3
Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 3
Umělecký kašér 3
Umělecký kovář 3
Umělecký kovolijec a cizelér 3
Umělecký pasíř 3
Umělecký pozlacovač 3
Umělecký rytec 3
Umělecký řezbář 3
Umělecký štukatér 3
Umělecký truhlář 3
Umělecký zámečník 3
Výrobce architektonických výstavních modelů 3
Výrobce dřevěných hraček 3
Zasazovač drahých kamenů 3
Zhotovitel hliněných staveb – dekoratér omítek 3
Zhotovitel hliněných staveb – omítkář 3
Zhotovitel hliněných staveb – zedník 3
Zlatník a klenotník 3
Kamnář montér kamen na biomasu 2
Tapetář 2

Sektorová rada pro vyhrazená zařízení

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Inspektor průmyslových komínů 4
Instalatér solárních termických soustav 4
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů 4
Instruktor lešenářské techniky 4
Odborný servisní pracovník výtahů 4
Operátor horkovodních energetických zařízení 4
Operátor parních energetických zařízení 4
Projektant lešení 4
Revizní technik elektrických zařízení E2A 4
Revizní technik chladicích zařízení 4
Revizní technik kotlů 4
Revizní technik lanových drah a lyžařských vleků 4
Revizní technik plynových zařízení 4
Revizní technik tlakových nádob stabilních 4
Revizní technik zdvihacích zařízení 4
Topenář - montér kotlů na biomasu 4
Topenář - montér krbových vložek s vodními systémy na biomasu 4
Vedoucí provozu lanových drah 4
Vedoucí provozu lyžařských vleků 4
Zkušební technik kotlů 4
Zkušební technik nádob na plyny (lahve) 4
Zkušební technik tlakových nádob stabilních 4
Zkušební technik výtahů 4
Elektromechanik lanové dráhy 3
Elektromechanik pro chladicí zařízení 3
Elektromechanik pro instalatérská zařízení 3
Elektromechanik pro montáž nábytku 3
Elektromechanik pro TZ 3
Elektromechanik pro výtahy 3
Izolatér pro montáž vnějších potrubních rozvodů 3
Jeřábník mobilních jeřábů - tř. D 3
Jeřábník sloupových a věžových jeřábů - tř. B 3
Jeřábník tř. N - nakládací jeřáby 3
Jeřábník tř. O, A 3
Lešenář – montážník 3
Lešenář – šéfmontér 3
Montér chladových a tepelných izolací pro TZB 3
Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy 3
Montér potrubí chladicích systémů 3
Montér vnějších potrubních rozvodů z oceli 3
Montér vnějších potrubních rozvodů z plastů 3
Montér výtahů 3
Montér výtahů specialista 3
Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin 3
Obsluha regálových zakladačů 3
Revizní technik nízkotlakých kotelen 3
Servisní pracovník výtahů 3
Servisní technik klimatizace osobních automobilů 3
Staniční pracovník lanové dráhy 3
Strojník lanové dráhy 3
Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů 3
Svářeč vnějších potrubních rozvodů z oceli 3
Svářeč vnějších potrubních rozvodů z plastů 3
Vazač břemen 3
Zasněžovač 3
Topič parních kotlů 2
Topič horkovodních kotlů 2
Topič nízkotlakých parních kotlů 2
Topič nízkotlakých teplovodních kotlů 2
Obsluha lyžařského vleku 1
Řidič sněžných pásových vozidel 1

Sektorová rada pro elektrotechniku

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Samostatný elektrotechnik pracovník řízení kvality 6
Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje 6
Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu 6
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj 6
Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID 6
Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 6
Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů 6
Samostatný technik scénického osvětlení 6
Samostatný technik zvuku 6
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení 4
Elektrotechnik kontrolor kvality 4
Elektrotechnik letadlových přístrojů 4
Elektrotechnik měřících přístrojů 4
Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID 4
Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 4
Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů 4
Mechatronik 4
Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 4
Elektromechanik kontroly kvality 3
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení 3
Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 3
Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 3
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie 3

Sektorová rada pro veřejné služby a správu

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Interní auditor 7
Lektor dalšího vzdělávání 7
Manažer interního auditu 7
Referent finanční kontroly 7
Tlumočník českého znakového jazyka 7
Interkulturní pracovník 6
Koordinátor environmentální výchovy 6
Koordinátor ICT ve školství 6
Manažer dalšího vzdělávání 6
Metodik prevence rizikového chování 6
Referent fondů Evropské unie 6
Výchovný poradce 6
Instruktor praktického vyučování 4
Referent důchodového pojištění 4
Referent nemocenského pojištění 4
Referent zaměstnanosti - poradce pro zprostředkování 4
Asistent prevence kriminality 3
Pečovatel 3

Sektorová rada pro kulturu

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Kastelán 7
Knihovník specialista akvizitér 7
Knihovník specialista katalogizátor 7
Knihovník specialista metodik 7
Knihovník specialista pracovník správy fondů 7
Knihovník specialista správce digitální knihovny 7
Knihovník specialista v knihovně pro děti 7
Muzejní edukátor 7
Památkář krajinář 7
Památkář pro technické památky 7
Památkář průzkumník 7
Referenční knihovník specialista 7
Systémový knihovník specialista 7
Počítačový 3D grafik 6
Produkční animovaného audiovizuálního díla 6
Produkční kulturních projektů 6
Samostatný knihovník akvizitér 6
Samostatný knihovník katalogizátor 6
Samostatný knihovník metodik 6
Samostatný knihovník pracovník správy fondů 6
Samostatný knihovník správce digitální knihovny 6
Samostatný knihovník v knihovně pro děti 6
Samostatný referenční knihovník 6
Samostatný systémový knihovník 6
Výrobce digitálních 3D loutek pro animovaná audiovizuální díla 6
3D charakterový animátor 5
Animátor charakterové kreslené animace 5
Kompozitor obrazu audiovizuálního díla 5
Producent animovaného audiovizuálního díla 5
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 5
Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 5
Technik památkové obnovy 5
Výstavář 5
Garderobiér 4
Knihovník akvizitér 4
Knihovník katalogizátor 4
Knihovník pracovník správy fondů 4
Knihovník správce digitální knihovny 4
Knihovník v knihovně pro děti 4
Knihovník v přímých službách 4
Průvodce po památkovém areálu 4
Referenční knihovník 4
Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek 4
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek 4
Správce depozitáře 4
Správce památkového objektu 4
Storyboardista 4
Výtvarník animovaného audiovizuálního díla 4
Umělecký vlásenkář a maskér 3

Expertní tým pro kariérové poradenství

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel 6
Kariérový poradce pro rozvoj lidských zdrojů 6
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 6
Kariérový poradce pro zaměstnanost 6

ET pro volnočasové aktivity dětí a mládeže

Legenda:

 • aktuálně vytvářená kvalifikace
 • schvalování na ministerstvech
 • platná kvalifikace
 • aktualizuje se
Status Název profesní kvalifikace Úroveň
Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání 5
Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže 5
Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží 5
Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže 5
Zdravotník zotavovací akce dětí a mládeže 5
Koordinátor dobrovolníků 4
Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže 4

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz