Sektorová rada pro kulturu

  • Sektorová rada pro kulturu byla ustavena dne pondělí 1. ledna 0001
  • Počet členů sektorové rady: 10
  • Předsedou sektorové rady je: Ing. Pavla Petrová
  • Tajemníkem sektorové rady je: nevybráno
  • Koordinátorem za řešitelský tým konsorcia je: Horáková Kateřina
  • Garantem Národního ústavu pro vzdělávání je: MgA. Martin Mrázek, Ph.D.
  • Chci kontaktovat sektorovou radu

Sektorová rada garantuje tyto profesní kvalifikace v rámci NSK

Slovo předsedy:

Seznam členů sektorové rady
Ing. Pavla Petrová Institut umění-Divadelní ústav Předseda SR
Danuše Machátová RUDOLFINEA-sdružení pro umělecká řemesla Člen SR
PhDr. Pavel Muchka Národní muzeum Člen SR
Bc. Jaroslav Picka Ministerstvo kultury Člen SR
Ing. Růžena Rusová Ministerstvo kultury Člen SR
Ing. Dana Smetanová Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Člen SR
Mgr. Barbora Smutná Hospodářská komora České republiky Člen SR
Mgr. Petr Spejchal Národní památkový ústav Člen SR
Mgr. Marek Toušek Bohemian Multimedia, spol. s r.o. Člen SR
Ing. Vlastimil Vykydal Technické muzeum v Brně Člen SR
Sektorová rada garantuje tyto oblasti národního hospodářství podle klasifikace CZ-NACE:

Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí.

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006.

www.narodnikvalifikace.cz

Portál Vzděláváníapráce.cz slouží každému, kdo se zajímá o nové pracovní příležitosti, o rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurzů, zkoušek a volných pozic k jednotlivým profesím a profesním kvalifikacím.

www.vzdelavaniaprace.cz